Dofinansowania i dotacje

Komercjalizując badania naukowe, staramy się pozyskiwać kapitał na ich rozwój z wielu źródeł. Jednym z nich są fundusze unijne, w których pozyskiwaniu specjalizowaliśmy się od początku istnienia firmy. Jesteśmy beneficjentem lub uczestnikiem następujących projektów UE:

Ministerstwo Rozwoju
Tytuł projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych
Wartość projektu: 8 144 445 zł
Wartość dofinansowania: 3 641 825,00 zł
Rok dofinansowania: 2016
Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego działalność ukierunkowana będzie wokół prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu bezzałogowych platform latających. Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja oferty firmy SOFTBLUE S.A. w nowych obszarach badań i rozwoju na płaszczyźnie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu: Go Global
Wartość projektu: 152 941,17 zł netto
Wartość dofinansowania: 130 000 zł (129 999,98 zł netto)
Rok dofinansowania: 2015
Dofinansowanie będzie przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe z produktem SenSoft – czujnikami warunków transportu. Za ich pomocą możliwa jest kontrola warunków transportu od momentu rozpoczęcia przewozu, aż do jego zakończenia. Czujniki dają możliwość zdalnego odczytania danych z urządzenia w dowolnym momencie podróży.
Celem Go Global jest wspieranie polskich firm w zwiększeniu skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Program wspiera działania realizowane przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Go Global będzie realizowane w latach 2015 – 2017, jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez NCBR w 2012 roku.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorski Klaster ICT
Wartość projektu: 688 062 zł
Wartość dofinansowania: 475 490 zł
Rok dofinansowania: 2015
Projekt ten ma za zadanie rozwój i wsparcie funkcjonowania organizacji biznesowo-naukowej z branży telekomunikacyjnej. Będąc uczestnikiem projektu stawiamy sobie za cel pracę na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie Kujawsko-Pomorskim oraz wzrost regionalnej kooperacji w ramach branżowego klastra.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem
Wartość projektu: 49 200 zł
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
Rok dofinansowania: 2014
Program „Voucher badawczy”, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na powyższy projekt,  ma na celu wzmocnienie potencjału badań i rozwoju technologii w regionie Kujawsko-Pomorskim. Otrzymany bezzwrotny voucher pozwolił naszej firmie na zakup usług badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Realizatorem Projektu jest Związek ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą Softblue a jej partnerami biznesowymi
Wartość projektu: 611 200 zł
Kwota dofinansowania: 418 020 zł
Rok dofinansowania: 2012
Realizacja projektu ma na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy  współpracującymi ze sobą firmami.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.