INNOLOT

Firma SoftBlue SA wraz ze swym partnerem Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT).

Całkowita wartość projektu: 21 599 698,63 PLN 

Łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN

Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych w m.in.: lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory. Pozwoli to na stworzenie rodziny urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym.

  F0021647-0C80-422D-B41B-C4CBD2FE089D131F2C96-4316-4230-9980-513D74A244BF

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.