InvestPlan
program do koordynowania inwestycji

InvestPlan jest systemem do koordynowania inwestycji i zarządzania nimi, pokazującym przejrzysty obraz oraz status wszystkich trwających i planowanych projektów na zadanym obszarze.

Program zawierający bazę inwestycji podaje nie tylko informacje na temat lokalnych budów, remontów czy renowacji, lecz także o kończących się gwarancjach oraz stany zapasów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania całego obszaru terytorialnego w wymaganym stanie technicznym. Program baza inwestycji zapobiega kolizji zadań i monitoruje postęp wszystkich prac infrastrukturalnych prowadzonych przez wiele podmiotów: organizacje/biura i spółki komunalne odpowiedzialne za infrastrukturę, poddostawcy.

InvestPlan ułatwia kontrolę, koordynację i komunikację – jest to przejrzysty, funkcjonalny i stabilny system do koordynowania inwestycji, który w prosty sposób pozwala wprowadzić i zarządzać danymi w systemie, takimi jak:

 • Inwestycje w danym terminie (np. 1 rok)
 • Adresy prac operacyjnych (remont ulicy, wymiana torów, budowa i in.)
 • Dane kontaktowe do zarządzających inwestycjami – odpowiedzialni
 • Zadania dotyczące danej inwestycji – harmonogram prac, terminy
 • Inne, według Państwa życzenia i potrzeb

Funkcjonalności:

 • Trzy poziomy dostępu: administrator, redaktor i odwiedzający
 • Dostęp on-line
 • Graficzna prezentacja danych na planie miasta
 • Grupowanie danych wg zadanych kryteriów, statystyki, raporty wraz z pdf
 • Powiadamianie o zmianach – postępie prac, awariach
 • Możliwość integracji z GIS

Zalety korzystania z systemu:

 • Realne oszczędności dla podmiotu: optymalizacja terminów robót drogowych, budów, ochrona przed utratą gwarancji budowlanych i materiałowych, koordynacja prac inwestorów, usprawnienie organizacji ruchu
 • Zmniejszenie uciążliwości inwestycji dla mieszkańców

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.