Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Pana do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji:

  • Dewelopera frontend – łącznie 3 osoby w wymiarze maksymalnie 160 h miesięcznie każda osoba
  • Dewelopera backend – łącznie 6 osoby w wymiarze maksymalnie 160 h miesięcznie każda osoba

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania oraz terminu składania ofert znajdują się w treści zapytania ofertowego, który przesyłam w załączeniu.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 25.07.2023 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) pod adres: projekty@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie o cenę
Załącznik nr 1 do Zapytania

W przypadku kłopotów z pobraniem załącznika, prosimy o otwarcie podstrony w innej przeglądarce (rekomendowana: Firefox)