AirDron

AirDron to kontrola poziomu zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w miastach, jest współcześnie ze względów zdrowotnych koniecznością. Spaliny przedostają się do środowiska z różnych źródeł – czasem trudno dostępnych dla konwencjonalnych metod badawczych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że największym źródłem zanieczyszczeń nie są samochody czy fabryki, ale gospodarstwa domowe. Obecnie nie istnieje właściwie żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą w domowych piecach centralnego ogrzewania. To m.in. dlatego Kraków jest jednym z trzech najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Na początku 2014 roku narodziła się w naszej firmie idea stworzenia dronów do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, dron będzie również zbierał informacje o gospodarstwach używających materiałów zabronionych w celach grzewczych. Maszyny, będą przydatne instytucjom publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego) czy służbom mundurowym (policja, straż miejska).

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.