Akcjonariat

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

% AKCJI

Michał Kierul

12 436 285

46,74%

Tomasz Kierul

1 864 974

7,01%

Pozostali

12 304 991

46,25%

Razem

26 606 250

100%

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.