Akcjonariat

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

% AKCJI

Michał Kierul

9 275 000

52,29%

Pozostali

8 462 500

47,71%

Razem

17 737 500

100%

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.