Artykuły eksperckie

 

Experto.pl, 28.05.2014 r.: Najczęstsze błędy przy rozliczaniu projektów współfinansowanych z UE

„Istotnym elementem w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich jest terminowe przedkładanie wszelkich wymaganych dokumentów. Terminy, których beneficjent powinien dotrzymać, są określone w umowie o dofinansowanie. Ale to nie wszystko.”


Experto.pl, 26.05.2014 r.: Rozliczanie unijnych projektów wymaga dużej precyzji

„Zadanie związane z rozliczaniem projektów jest zadaniem trudnym i bardzo odpowiedzialnym. Wymagana jest przy tym znajomość wielu przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych, a także zasad finansowania, kwalifikowalności wydatków itp. Przy tym ogromie czynność bardzo łatwo o pomyłkę, którą czasem trudno naprawić.”


Inwestycje Publiczne, październik 2013 r.: Naprzeciw zagrożeniom, czyli zarządzanie ryzykiem

„Istotą zarządzania ryzykiem nie jest wyeliminowanie wszystkich zagrożeń za wszelką cenę, lecz przede wszystkim zrozumienie, w jakim stopniu będą one wpływały na cele jednostek publicznych. By cały proces przebiegał szybko, warto sięgnąć po nowoczesne systemy informatyczne.”


Inwestycje Publiczne, nr 1 specjalny 2013 r.: Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej

„Samorządy wykorzystują możliwości, jakie otrzymaliśmy dzięki przystąpieniu do UE. Mimo trudności z pozyskiwaniem środków finansowych oraz problemów z prawidłową realizacją inwestycji, działania lokalnych władz należy uznać za sukces.”

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.