Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 5 minut
BLOG
Badanie jakości powietrza
Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Badanie jakości powietrza – na czym polega

Jakość powietrza to jeden z istotniejszych tematów, które są aktualnie podejmowane w kontekście ochrony środowiska. Poziom skażenia powietrza w krajach rozwiniętych jest bardzo wysoki a Polska na tle Unii Europejskiej zajmuje jedno z wyższych miejsc w rankingu najbardziej zanieczyszczonych. Jak wygląda badanie jakości powietrza i dlaczego warto monitorować jego jakość? O tym poniżej.

Pomiar pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5

Ocena jakości powietrza może się odbywać różnymi metodami – mowa tu przede wszystkim o pomiarach ciągłych, badaniu wskaźnikowym czy modelowaniu matematycznym. Pozwalają one na analizę składu powietrza pod kątem zawartości m.in. pyłów PM 10 i PM 2.5. Zanieczyszczenie atmosfery w naszym kraju wynika głównie z niskiej emisji – jest to zjawisko, którego źródłem jest spalanie w starego typu kotłach oraz wykorzystywanie do tego celu złej jakości paliwa i niedozwolonych substancji toksycznych. Normy stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 – będących produktami spalania wpływającymi na występowanie niskiej emisji – są przekraczane przede wszystkim w sezonie grzewczym oraz przy bezwietrznych warunkach pogodowych.

Badanie dymu z komina

Badanie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe jest szczególnie trudne, ponieważ dotyczy posesji prywatnych. Standardowe metody działań Straży Miejskiej obejmują kontrole osobiste i pobieranie próbek z palenisk – wymagają one jednak dopełnienia szeregu procedur formalnych, są czasochłonne a skala potwierdzeń nie jest proporcjonalna do poniesionego nakładu pracy. Wychodząc naprzeciw tym problemom SoftBlue dostarcza swoim Klientom wysokiej jakości drony antysmogowe wraz z głowicą pomiarową AirDron, które umożliwiają docieranie do trudno dostępnych miejsc, w tym m.in. badanie dymu z komina.

Monitoring powietrza dronem

Dron wyposażony w głowicę pomiarową AirDron umożliwia badanie zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i pobieranie próbek do analizy laboratoryjnej. Głowica jest sterowana z poziomu stacji naziemnej, gdzie z pomocą dedykowanego oprogramowania dokonywana jest także pełna wizualizacja pomiarów. Czujniki gazów są dobierane indywidualnie do potrzeb – pod kątem mierzonych substancji, zakresów pomiarowych i dokładności.

Badanie zanieczyszczenia dronem umożliwia określenie koncentracji pyłów zawieszonych a także obecności gazów tj.

  • formalehyd,
  • amoniak,
  • cyjanowodór,
  • siarkowodór,
  • chlor,
  • chlorowodór,
  • Lotne Związki Organiczne (ang.VOC).

Po co badać jakość powietrza?

Monitoring jakości powietrza pozwala kontrolować stężenie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi substancji. Smog przyczynia się do występowania astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli i zwiększa zapadalność na nowotwory. Oddziałuje także ta stan zdrowia jeszcze nienarodzonych dzieci, powodując m.in. niższą masę urodzeniową i zwiększając ryzyko wystąpienia astmy. Zanieczyszczenie powietrza, oprócz objawów tj. bóle głowy, kaszel, alergie i złe samopoczucie, jest szczególnie niebezpieczne z jeszcze jednego powodu ? ułatwia zarażenie się wirusem COVID-19. Szkodliwe związki obecne w smogu uszkadzają nabłonek dróg oddechowych, przez co osłabiają nasz organizm i ułatwiają wnikanie wirusów, w tym koronawirusa.

Dowiedz się więcej o możliwości kupna drona wraz z głowicą pomiarową lub zamówienia usługi badania dymu z komina z użyciem drona.

Skontaktuj się z nami!

Usługi monitorowania jakości powietrza lub zakupu drona antysmogowego – Zadzwoń lub napisz do nas!
Tel: +48 663 522 491
E-mail: pmatczak@softblue.pl

Kontakt do nas

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się