CZCIONKA:
KONTRAST:

Badanie jakości powietrza – jakie usługi wchodzą w skład tego rozwiązania?

Pomiary pyłu zawieszonego w powietrzu

Badanie stanu powietrza przy użyciu drona antysmogowego

Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego umożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia oraz podjęcie konkretnych działań prewencyjnych oraz interwencyjnych. W Polsce jakość powietrza jest badana w sposób ciągły przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze względu na wysoki stopień zanieczyszczenia, w tym dużą koncentrację pyłów zawieszonych i innych gazów wchodzących w skład niskiej emisji, samorządy coraz częściej decydują się na pomiary obszarowe z użyciem drona czy mobilnej stacji diagnostycznej tj. Smogobus.

Pomiary pyłu zawieszonego w powietrzu

Usługi monitorowania jakości powietrza

Pył zawieszony to drobne cząsteczki wchodzące w skład powietrza, które mogą być zarówno pochodzenia naturalnego (np. popioły wulkaniczne) jak i stanowić konsekwencję działalności człowieka ? mowa tu między innymi o substancjach będących efektach palenia w piecach niedozwolonymi materiałami toksycznymi oraz wykorzystywaniu pojazdów samochodowych, które wytwarzają pyły w wyniku spalania paliwa i ścierania się opon oraz klocków hamulcowych.

Pomiary pyłu zawieszonego obejmują dwa podstawowe rodzaje pyłu:

 

  • Pyły zawieszone PM2.5 – to aerozol atmosferyczny o średnicy cząstek poniżej 2.5 mikrometra. Ze względu na niewielkie rozmiary są one szczególnie niebezpieczne ? są w stanie przedostawać się przez maski i – co gorsza – dostawać do pęcherzyków płucnych i dalej do krwiobiegu. W skład PM 2.5 wchodzi głównie sadza oraz inne produkty procesu spalania.
  • Pyły zawieszone PM10 – to pył o nieco większej średnicy cząstek oscylującej pomiędzy 2.5-10 mikrometrów. Z racji rozmiaru w układzie oddechowym dociera nie dalej niż do oskrzeli. Skład tego aerozolu tworzą między innymi substancje toksyczne tj. dioksyny,  benzopireny czy furany.

Monitoring jakości powietrza

Monitoring powietrza realizowany przez czujniki stacjonarne dostarcza miarodajne dane o charakterze lokalnym. Pomiary z użyciem mobilnych czujników stwarzają więcej możliwości – szczególnie w kontekście pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Firma SoftBlue SA realizuje pomiary i analizę składu powietrza przy użyciu głowicy pomiarowej AirDron oraz mobilnej stacji diagnostycznej Smogobus, które pozwalają na pomiary obszarowe i dostarczają danych w konkretnej lokalizacji.

AirDron umożliwia analizę składu powietrza i wgląd do palenisk bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca ? dron wyposażony w głowicę i czujniki bada dym z komina i dostarcza w czasie rzeczywistym rzetelne informacje wyświetlane na mobilnej stacji naziemnej. Dron antysmogowy dostarcza jednoznaczne informacje, wskazując lub wykluczając spalanie toksycznych odpadów, a tym samym widocznie podnosi efektywność interwencji patroli Straży Miejskiej.

Smogobus to autorski system SoftBlue SA umożliwiający wskaźnikowy bieżący pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM 2.5 i PM 10 oraz pobieranie próbek do analizy w laboratorium – na dowolnym obszarze.

SoftBlue SA w ramach swoich rozwiązań oferuje możliwość zakupu opisywanych powyżej urządzeń do pomiaru (wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem a także pakietem szkoleń) lub usługę mobilnego pomiaru zanieczyszczeń, którą wykonają przeszkoleni i doświadczeni pracownicy SoftBlue we wskazanym przez Klienta miejscu. Więcej informacji o funkcjonalnościach oraz wariantach zakupowych omawianych rozwiązań do badania stanu powietrza znajdziesz tutaj.