Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 5 minut
BLOG
Badanie stanu powietrza – usługi
Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Badanie jakości powietrza – jakie usługi wchodzą w skład tego rozwiązania?

Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego umożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia oraz podjęcie konkretnych działań prewencyjnych oraz interwencyjnych. W Polsce jakość powietrza jest badana w sposób ciągły przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze względu na wysoki stopień zanieczyszczenia, w tym dużą koncentrację pyłów zawieszonych i innych gazów wchodzących w skład niskiej emisji, samorządy coraz częściej decydują się na pomiary obszarowe z użyciem drona czy mobilnej stacji diagnostycznej tj. Smogobus.

Pomiary pyłu zawieszonego w powietrzu

Pył zawieszony to drobne cząsteczki wchodzące w skład powietrza, które mogą być zarówno pochodzenia naturalnego (np. popioły wulkaniczne) jak i stanowić konsekwencję działalności człowieka ? mowa tu między innymi o substancjach będących efektach palenia w piecach niedozwolonymi materiałami toksycznymi oraz wykorzystywaniu pojazdów samochodowych, które wytwarzają pyły w wyniku spalania paliwa i ścierania się opon oraz klocków hamulcowych.

Pomiary pyłu zawieszonego obejmują dwa podstawowe rodzaje pyłu:

  •  Pyły zawieszone PM2.5 – to aerozol atmosferyczny o średnicy cząstek poniżej 2.5 mikrometra. Ze względu na niewielkie rozmiary są one szczególnie niebezpieczne ? są w stanie przedostawać się przez maski i – co gorsza – dostawać do pęcherzyków płucnych i dalej do krwiobiegu. W skład PM 2.5 wchodzi głównie sadza oraz inne produkty procesu spalania.
  • Pyły zawieszone PM10 – to pył o nieco większej średnicy cząstek oscylującej pomiędzy 2.5-10 mikrometrów. Z racji rozmiaru w układzie oddechowym dociera nie dalej niż do oskrzeli. Skład tego aerozolu tworzą między innymi substancje toksyczne tj. dioksyny, benzopireny czy furany.

Zależy Ci na czystym powietrzu?

AirDron – dron antysmogowy do monitorowania jakości powietrza w miastach.

Dron antysmogowy

Monitoring jakości powietrza

Monitoring powietrza realizowany przez czujniki stacjonarne dostarcza miarodajne dane o charakterze lokalnym. Pomiary z użyciem mobilnych czujników stwarzają więcej możliwości – szczególnie w kontekście pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Firma SoftBlue SA realizuje pomiary i analizę składu powietrza przy użyciu głowicy pomiarowej AirDron oraz mobilnej stacji diagnostycznej Smogobus, które pozwalają na pomiary obszarowe i dostarczają danych w konkretnej lokalizacji.

AirDron umożliwia analizę składu powietrza i wgląd do palenisk bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca ? dron wyposażony w głowicę i czujniki bada dym z komina i dostarcza w czasie rzeczywistym rzetelne informacje wyświetlane na mobilnej stacji naziemnej. Dron antysmogowy dostarcza jednoznaczne informacje, wskazując lub wykluczając spalanie toksycznych odpadów, a tym samym widocznie podnosi efektywność interwencji patroli Straży Miejskiej.

Smogobus to autorski system SoftBlue SA umożliwiający wskaźnikowy bieżący pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM 2.5 i PM 10 oraz pobieranie próbek do analizy w laboratorium – na dowolnym obszarze.

SoftBlue SA w ramach swoich rozwiązań oferuje możliwość zakupu opisywanych powyżej urządzeń do pomiaru (wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem a także pakietem szkoleń) lub usługę mobilnego pomiaru zanieczyszczeń, którą wykonają przeszkoleni i doświadczeni pracownicy SoftBlue we wskazanym przez Klienta miejscu. Więcej informacji o funkcjonalnościach oraz wariantach zakupowych omawianych rozwiązań do badania stanu powietrza znajdziesz tutaj.

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się