Bezpieczeństwo IT

Dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa IT proponujemy przeprowadzenie Audytu Teleinformatycznego, w którym badając daną Organizację, określamy podatność jej na potencjalne zagrożenia i niezbędny poziom SLA. Rezultatem usługi jest dokument, który może stanowić podstawę do podjęcia niezbędnych działań w zakresie bezpieczeństwa IT. Realizację zawartości Audytu realizujemy w oparciu o najwyższe standardy usługi, korzystając ze sprowadzonych rozwiązań światowych dostawców.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.