Bluedust

BlueDust – System mobilnego monitoringu i prewencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza wywołanych pyłami PM 2.5 i PM 10.

Świadczymy usługę profesjonalnego mobilnego monitoringu w zakresie wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami PM 2.5 oraz PM 10 przyczyniających się do powstawania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia SMOGU.
Kompleksowy mobilny system stworzony przez naszą firmę do wskaźnikowej kontroli stężeń ww. niebezpiecznych poziomów pyłów realizujemy za pomocą dedykowanego specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy jest sprzętem umożliwiającym jednoczesny pomiar pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5. Jest on regularnie serwisowany i sprawdzany tak, aby utrzymać stałą kontrolę jakości pomiarów. Wyniki stężeń uzyskane z pomiarów, mogą Państwu dostarczyć odpowiedzi czy w danej lokalizacji pomiarowej występuje problem z pyłem oraz umożliwią podjęcie decyzji, czy istnieje konieczność dalszego prowadzenia pomiarów i wprowadzenia np: kontroli kotłów. W ramach usługi uzyskają Państwo informacje dotyczące faktycznych stężeń pyłu, z rozbiciem co godzinę oraz parametrami meteorologicznymi, pozwalającymi określić kierunek napływu mas powietrza. Cały system jest zamontowany na specjalnym samochodzie przystosowanym do wykonywania tego typu zleceń.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.