Bon na innowacje 2019

 

 

Okazja na zakup usługi badawczo – rozwojowej za 15 % jej wartości !

 

Firma SoftBlue SA na podstawie decyzji nr 7/CBR/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. otrzymała status Centrum Badawczo – Rozwojowego nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Możemy zatem wykonywać dla Państwa prace podlegające dofinansowaniu rzędu 85% w projekcie ogłoszonym przez PARP w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Początek składania wniosków : 20 marca 2019

Wsparcie ukierunkowane jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Uprawnieni beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

 

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w tym firmy posiadające status centrów badawczo rozwojowych.

 

SoftBlue SA w ramach działu badawczo – rozwojowego posiada w pełni wyposażone i obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę :

 

  • Laboratorium informatyczne
  • Laboratorium mechaniczne
  • Laboratorium elektroniczne
  • Laboratorium chemiczne
           

 

W zakresie realizowanych usług oferujemy pełny proces począwszy od stworzenia koncepcji poprzez przygotowanie i wytworzenie prototypów, pełne przebadanie rozwiązania aż po proces wdrożenia

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.