Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 2 minut

Budżet obywatelski ? co to jest i jakie daje możliwości

W Polsce funkcjonuje wiele ogólnokrajowych programów rządowych oraz projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską, które dają możliwość rozwoju i poprawy warunków życia. Tematyka jest bardzo rozległa i dotyczy zarówno działań związanych z poprawą jakości powietrza, zwiększenia bezpieczeństwa obywateli czy np. rozbudowy infrastruktury typu ścieżki rowerowe i place zabaw. Coraz bardziej popularną inicjatywą jest również budżet obywatelski. W jego ramach można zgłaszać pomysły, które poprawią jakość życia mieszkańców danego miasta, dzielnicy. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób działa program, jakie są terminy oraz przykładowe propozycje tematyczne.

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski funkcjonuje także pod nazwą budżet partycypacyjny. W toku demokratycznych wyborów mieszkańcy danego miasta współdecydują o projektach, na które zostaną spożytkowane pieniądze publiczne w następnym roku budżetowym.

Jak działa budżet obywatelski?

  • Mieszkańcy we wskazanych terminach zgłaszają swoje propozycje inwestycji,
  • Urzędnicy analizują zgłoszone projekty pod kątem możliwości realizacyjnych,
  • Pomysły obywateli, które zostały wyłonione w toku wspomnianej weryfikacji są podawane pod powszechne, bezpośrednie głosowanie obywateli,
  • Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów są wpisane do uchwały budżetowej i wdrażane w życie ( pomysły realizowane są do wyczerpania środków przeznaczonych w ramach budżetu).

Budżet obywatelski – jakie terminy i warunki składania?

Każdy obywatel może wziąć udział w projekcie. Nie trzeba być zameldowanym w danym mieście ani posiadać polskiego obywatelstwa. Podstawowym warunkiem jest mieszkanie na stałe w danej miejscowości. Dzieci i młodzież również mogą zgłaszać swoje pomysły.

Należy pamiętać, że zgłaszany pomysł powinien być zgodny z zadaniami własnymi gminy/powiatu oraz spełniać zasadę ogólnodostępności. Oznacza to, że po zrealizowaniu projektu z jego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

Poszczególne miasta przyjmują inne harmonogramy składania wniosków ? mieszkańcy niektórych miast już mogą zgłaszać pomysły, w innych zbieranie pomysłów zacznie się np. od lipca.

Budżet obywatelski – jak złożyć wniosek?

Zazwyczaj wystarczy zarejestrować się w systemie na stronie internetowej danego miasta i złożyć wniosek elektronicznie lub złożyć komplet dokumentów osobiście, we właściwym urzędzie miasta (UM). Ze względu na różne procedury, warto zapoznać się z informacjami na stronie www urzędu miasta i postąpić zgodnie z procedurą.

Budżet obywatelski jakie pomysły można zgłaszać?

Zgłaszane projekty muszą mieścić się w tzw. zadaniach własnych gminy. Co to oznacza? Pomysły powinny wpisywać się zakres tematyczny tj.: edukacja, kultura, inwestycje drogowe i bezpieczeństwo, pomoc społeczna, komunikacja miejska, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska, zieleń miejska itp.

Dyrektywy unijne oraz przepisy krajowe kładą w ostatnich latach coraz większy nacisk na tematykę troski o zdrowie, ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. W ramach tych obszarów pojawia się wiele projektów dotyczących wymiany starych pieców, dofinansowania instalacji paneli fotowoltaicznych, zwiększania obszarów zieleni na terenie miast, budowania nowych ścieżek rowerowych a także inwestowania w systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza i czujniki antysmogowe.

Dron antysmogowy AirDron ? jakie zalety?

AirDron to profesjonalna głowica pomiarowa instalowana na bezzałogowym statku powietrznym (dronie). Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonywania rzetelnych pomiarów i analizy składu powietrza w miejscach trudno dostępnych innymi metodami. Dzięki dronowi do badania jakości powietrza strażnicy miejscy i eko-patrole mogą bezpiecznie i skutecznie analizować skład dymu z komina – bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca. Skraca to czas, zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych w ten sposób interwencji.

Dron z głowicą AirDron, która jest wyposażona w specjalne czujniki, podlatuje w docelowe miejsce i analizuje skład dymu m.in. pod kątem obecności: lotnych związków organicznych, chlorowodoru, cyjanowodoru, formaldehydu, amoniaku, dwutlenku siatki oraz pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10.

Dron antysmogowy od SoftBlue SA pozwala ustalić źródło emisji szkodliwych substancji oraz stanowi doskonałe narzędzie prewencyjne. Edukacja, pouczenie wraz z pokazaniem wyniku badania bardzo często jest wystarczającym działaniem, skutkującym poprawą sytuacji. Jeśli to nie pomaga, dron zbiera dane, które mogą być podstawą ukarania ?uporczywego sąsiada?.

Do tej pory w ramach budżetu obywatelskiego na zakup drona antysmogowego zdecydowały się m.in. Pabianice i Kielce. Coraz więcej gmin, miast oraz służb tj. policja czy straż pożarna decyduje się na wykorzystanie dronów w codziennej pracy. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach drona antysmogowego skontaktuj się z nami!

Zależy Ci na czystym powietrzu?

AirDron – dron antysmogowy dla swojego miasta!

Dowiedż się więcej

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się