CBR

Centrum Badawczo – Rozwojowe Softblue SA

Firma SoftBlue SA na podstawie decyzji nr 7/CBR/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. otrzymała status Centrum Badawczo – Rozwojowego nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Warszawie, który posiadamy do chwili obecnej. Aktualnie stawiamy na intensywny rozwój naszego Działu Badawczo – Rozwojowego będącego bazą innowacji w realizacji interdyscyplinarnych projektów w obszarach biotechnologii, teleinformatyki oraz programowania. Dział B+R rozwija procesy i produkty z zakresu nowych technologii skutecznie realizując hasło łączenia nauki i biznesu. W ramach działu badawczo – rozwojowego funkcjonują w pełni wyposażone i obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę :

  • Laboratorium informatyczne
  • Laboratorium mechaniczne
  • Laboratorium elektroniczne
  • Laboratorium chemiczne

W wyniku prac działu B+R powstają w naszej firmie nowoczesne rozwiązania techniczne które następnie są implementowane w komercyjnych rozwiązaniach będących odpowiedzią na wzrastające potrzeby naszych klientów. Ze względu na duże kompetencje oraz doświadczenie jak i zaangażowanie w prowadzone projekty B+R firma SoftBlue SA jest doskonałym partnerem w projektach wymagających udziału jednostek naukowych.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.