CSR

 

Prowadzimy i rozwijamy nasze przedsiębiorstwo w sposób etyczny – dzięki temu nasz działalność przynosi korzyści nie tylko samej firmie, lecz także społeczeństwu i środowisku. Odpowiedzialnie angażujemy się w projekty i realizujemy je zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Stowarzyszenia biznesowo-naukowe

Współpraca biznesowa, wzmacniająca lokalną przedsiębiorczość, daje siłę, zwiększa potencjał oraz tworzy nowe miejsca pracy. Dlatego przykładamy szczególną uwagę do aktywizacji społeczno-gospodarczej województwa Kujawsko-Pomorskiego, z którego pochodzimy.

Dzięki członkostwu w Kujawsko-Pomorskim Klubie Kapitału możemy wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami kultury, nauki i sportu wspierać rozwój Kujaw i Pomorza oraz mieć realny wpływ na kreowanie polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej regionu.

Jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, która oferuje usługi doradcze, szkoleniowe i arbitrażowe oraz wspiera rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość oraz dialog społeczny w regionie. Szczególnie interesujące są dla nas działania Izby dotyczące współpracy nauki z biznesem.

Jako członek związku Pracodawców Pomorza i Kujaw (PPiK) mamy możliwość korzystania z wiedzy i usług oferowanych przez związek (jak mediacje i arbitraż), co stanowi jeden z elementów wzmacniających naszą pozycję przedsiębiorstwa tworzącego nowe miejsca pracy w regionie. PPiK jednoczy środowisko regionalnych przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą występować wspólnie w interesie swoim jak i swoich pracowników, a tym samym zapewnić stabilne i bezpieczne zatrudnienie.

Jesteśmy współtwórcami i aktywnymi członkami klastrów wspomagających przepływ know-how między przedsiębiorstwami, naukowcami i ośrodkami badawczymi. To z naszej inicjatywy w 2014 roku powstał Kujawsko-Pomorski Klaster ICT, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju sektora teleinformatycznego w regionie, poprzez podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności branży oraz integrowanie środowisk biznesowych i naukowych.

Jesteśmy jednym z inicjatorów Bydgoszcz IT Cluster – klastra opartego o współpracę między regionalnymi firmami informatycznymi, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Miastem Bydgoszcz. W ramach stowarzyszenia uczestniczymy w pracach na rzecz dynamizacji procesów innowacyjnych w zakresie informatyki oraz promocji regionalnego rynku IT. Propagujemy także technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako perspektywiczne  branże w celu kształcenia przyszłych kadr specjalistów.

 

Działalność charytatywna i sponsorska

Wiemy, że swoją wiedzą i doświadczeniem warto dzielić się nie tylko z przedstawicielami różnych środowisk biznesowych, lecz także z tymi, którzy w niedalekiej przyszłości będą to środowisko tworzyć.

Działamy na rzecz Fundacji Promocji Nauki i Techniki „Experymentarium Bydgoskie”, której celem jest wspomaganie rozwoju naukowego uzdolnionej młodzieży, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W ramach Fundacji wspieramy także polską młodzież ze szkół i domów dziecka na Wschodzie – w 2014 r. wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z której zebrane środki pieniężne zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych.

Nie samą nauką i technologią człowiek żyje, dlatego jako kibice koszykówki wspieramy finansowo bydgoskie kluby koszykarskie. Do końca 2014 roku sponsorowaliśmy Astorię Bydgoszcz angażując się, między innymi, w akcje charytatywne organizowane przez klub. Od początku 2015 roku z naszego wsparcia finansowego korzystają zawodnicy UKS Regnum Basket Bydgoszcz.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.