Iwona Gugałka

Content Expert

05.07.2024 ok. 5 minut
BLOG
Czyste powietrze w mieście – jak nowe technologie pomagają walczyć ze smogiem?
Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Czyste powietrze w mieście - jak nowe technologie pomagają walczyć ze smogiem?

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych wyzwań ekologicznych naszych czasów, dotykającym miast w Polsce i na całym świecie. Smog, mieszanka zanieczyszczeń atmosferycznych i pyłów zawieszonych, ma udokumentowany negatywny wpływ na zdrowie, powodując problemy z układem oddechowym i sercowo-naczyniowym oraz zwiększając ryzyko chorób takich jak astma czy nowotwory.

Nowe technologie oferują skuteczne rozwiązania do monitorowania i poprawy jakości powietrza. Mobilne aplikacje, zaawansowane sensory oraz systemy sztucznej inteligencji pozwalają na precyzyjne i szybkie diagnozowanie stanu powietrza oraz podejmowanie działań prewencyjnych. Mobilne systemy monitorowania, takie jak drony, mogą być stosowane w różnych środowiskach miejskich, dostarczając cennych danych w czasie rzeczywistym.

Czyste powietrze w mieście

 • Nowe technologie w walce ze SMOGIEM
 • IoT w monitorowaniu jakości powietrza
 • Mobilne systemy monitorowania jakości powietrza

 

KONTAKT

Nowoczesne technologie w walce ze smogiem

Innowacje technologiczne, takie jak głowice, sensory IoT oraz zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, otwierają nowe możliwości monitorowania i poprawy jakości powietrza w miastach na całym świecie.

IoT w monitorowaniu jakości powietrza

Internet rzeczy (IoT) to kluczowe narzędzie w monitorowaniu środowiska. Sensory mogą być rozmieszczone w kluczowych punktach miasta, oferując szczegółowy obraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Przykładem takiego rozwiązania jest AirDron, który dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu wbudowanemu, umożliwia monitorowanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

AirDron wykorzystuje różnorodne czujniki do pomiaru stężeń szkodliwych gazów, takich jak:

 • Lotne związki organiczne (LZO)
 • Chlorowodór (HCl)
 • Cyjanowodór (HCN)
 • Formaldehyd (CH2O)
 • Amoniak (NH3)
 • Siarkowodór (H2S)
 • Pyły zawieszone (PM1, PM2.5, PM10)

Dzięki temu możliwe jest dokładne i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne.

 

Mobilne aplikacje monitorujące jakość powietrza

Mobilne aplikacje umożliwiają mieszkańcom dostęp do aktualnych danych o stanie powietrza. Korzystając z danych zebranych przez sensory IoT, aplikacje dostarczają informacje o poziomie zanieczyszczeń, indeksie jakości powietrza (AQI) oraz porad, jak minimalizować ekspozycję na smog.

Systemy AI do analizy i przetwarzania danych

Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje przetwarzanie danych o jakości powietrza. Algorytmy AI analizują ogromne zbiory danych, identyfikując wzorce i przyczyny zanieczyszczeń, co pozwala na przewidywanie poziomu smogu z dużą dokładnością. Ta zdolność do predykcji jest kluczowa dla planowania działań prewencyjnych i minimalizacji wpływu smogu na zdrowie publiczne.

 

Mobilne systemy monitorowania jakości powietrza

W erze rosnącej urbanizacji, mobilne systemy monitorowania jakości powietrza, takie jak drony wyposażone w zaawansowane sensory, odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia publicznego i środowiska. AirDron, jako przykład takiego systemu, oferuje elastyczność i precyzję w monitorowaniu zanieczyszczeń.

AirDron: Rewolucyjne rozwiązanie w badaniu jakości powietrza

AirDron to innowacyjny mobilny system do monitorowania jakości powietrza i detekcji smogu. Kluczowe funkcje AirDrona obejmują:

 • Pomiar stężenia pyłów zawieszonych (PM1, PM2.5, PM10)
 • Pomiar stężenia pięciu wybranych gazów
 • Pomiar lotnych związków organicznych
 • Pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności
 • Rejestrator wyników ze znacznikiem GPS, umożliwiający tworzenie map zanieczyszczeń

Dodatkowo AirDron posiada:

 • Własne zasilanie akumulatorowe (do 6 godzin pracy)
 • Łączność bezprzewodową (ISM 433 MHz lub 868 MHz)
 • Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pływ na szybkość reagowania i działania prewencyjne

Mobilne systemy monitorowania, takie jak AirDron, umożliwiają szybkie reagowanie na wzrosty poziomów zanieczyszczeń. Dostęp do aktualnych danych pozwala władzom miejskim i organizacjom środowiskowym podejmować szybkie i efektywne decyzje, co przekłada się na skuteczność działań prewencyjnych.

Przykłady zastosowań nowych technologii w miastach

W Polsce wiele miast z powodzeniem wdrożyło nowe technologie do monitorowania i poprawy jakości powietrza. Mińsk Mazowiecki i Kraków są przykładami miast korzystających z AirDronów do monitorowania zanieczyszczeń i identyfikacji źródeł emisji.

Mińsk Mazowiecki

W listopadzie 2019 roku Mińsk Mazowiecki, korzystając z programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, wdrożył mobilny system pomiarowy z AirDronem. Inicjatywa ta umożliwiła lepsze zarządzanie jakością powietrza w mieście.

Kraków

W ostatnim kwartale 2019 roku, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzono szczegółowe badania jakości powietrza. Wykorzystując AirDron, zidentyfikowano źródła emisji pyłów PM1, PM2.5 i PM10 oraz oceniono poziom zanieczyszczenia powietrza.

AirDron – Dron antysmogowy

 • Badanie dymu z kominów, analiza próbek dymu
 • Monitoring jakości powietrza w miastach i gminach
 • Mobilny system do badania jakości powietrza

Zapytanie o produkt

Działania Podjęte przez władze miejskie i ich efekty

Wprowadzenie AirDronów wspomogło kampanie informacyjne oraz inwestycje w infrastrukturę, takie jak rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i strefy niskoemisyjne. Programy typu „czyste powietrze” oraz zakazy palenia w piecach typu „śmieciuch” znacząco przyczyniły się do poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia publicznego.

Nowe technologie odgrywają kluczową rolę w walce ze smogiem. Inwestycje w technologie antysmogowe oraz promowanie świadomości ekologicznej są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju miast i ochrony zdrowia publicznego. Kontynuacja wsparcia finansowego dla badań i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania zanieczyszczeń powietrza pozwoli na skuteczniejszą walkę ze smogiem, zapewniając lepszą jakość życia mieszkańcom miast.

Skontaktuj się z nami!

AirDron Dron antysmogowy  –  Zadzwoń lub napisz do nas!
Tel: +48 512 372 895

Kontakt do nas

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się