Dane Finansowe

Rok 2017:

Zobacz: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Zobacz: Raport za I kwartał 2017 rok

 

Rok 2016:

Zobacz: Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Zobacz: Korekta raportu za IV kwartał 2016 roku

Zobacz: Raport za IV kwartał 2016 roku

Zobacz: Raport za III kwartał 2016 roku

Zobacz: Raport za II kwartał 2016 roku

Zobacz: Raport za I kwartał 2016 roku

 

Rok 2015:

Zobacz: Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

Zobacz: Raport za IV kwartał 2015 roku

Zobacz: Raport za III kwartał 2015

Zobacz: Raport za II kwartał 2015

 

Rok 2014:

Wyniki finansowe:

Rok 2014 r.
Przychody ogółem 5,204,194
Przychody netto ze sprzedaży 5,018,876
Wynik ze sprzedaży 206,264
Zysk (strata) brutto 229,685
Zysk (strata) netto 164,844
Aktywa razem 3,578,223
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 2,151,223
Kapitał własny 1,318,296
Kapitał zakładowy 1,373,750
Zysk netto na akcję (EPS) 0
Liczba akcji 686,875

Wskaźniki finansowe:

2014 r.
Rentowność sprzedaży 3.17%
ROE 12.50%
ROA 4.61%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0.00%
EBIT 206,264
EBITDA 543,546
P/E
P/BV

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.