DataLake

DataLake to systemy do zarządzania różnymi danymi pochodzącymi z różnych źródeł na poziomie analitycznym. Zaawansowane zarządzanie Business Intelligence jest kluczem do sukcesu dla podmiotów, w których użytkowane rozproszone systemy  wymagają jednolitej analizy i raportowania. Data Lake jest zawsze oparte na indywidualnej analizie konkretnego przypadku, co daje zawsze pewność i niezawodność zaproponowanego rozwiązania.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.