Iwona Gugałka

Content Expert

 

22.05.2023 ok. 5 minut
BLOG
Detektor poziomu zanieczyszczeń powietrza
Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Detektor SMOGU – poziomu zanieczyszczeń powietrza

Działania związane z poprawą jakości powietrza i eliminowaniem emisji szkodliwych związków można rozpocząć dopiero w momencie uświadomienia sobie skali problemu w danej lokalizacji. Potwierdzenie występowania niebezpiecznych związków oraz ustalenie poziomu przekroczenia norm pozwala na podjęcie konkretnych kroków- zarówno w zakresie własnych działań jak również zaangażowania odpowiednich instytucji. Dzisiaj przybliżamy podstawowe informacje o tym jak działa czujnik jakości powietrza i obecność jakich substancji mierzy.

Miernik pyłów zawieszonych w powietrzu – zastosowanie

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań w zależności od klasy sprzętu, jakości zastosowanych materiałów oraz typu sensorów, czujniki mogą mierzyć obecność różnych substancji, z innym poziomem dokładności. Głowica pomiarowa zaprojektowana przez SoftBlue przeznaczona jest do badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym, z możliwością poboru próbek do dalszej analizy w laboratorium.

Bardzo często pomiar jakości powietrza upraszcza się do pojęcia pomiaru smogu, detektor AirDron mierzy znacznie szersze spektrum substancji niż te, które wchodzą w skład smogu. Głowica pomiarowa AirDron to profesjonalny sprzęt zaprojektowany i wyprodukowany w polskim hubie naukowo-badawczym SoftBlue SA. Jest samodzielnym laboratorium do analizy zanieczyszczenia powietrza. W zależności od konfiguracji, detektor poziomu zanieczyszczeń może mierzyć występowanie i stężenia pyłów zawieszonych, lotnych związków organicznych oraz gazów niebezpiecznych. Co równie istotne w trakcie pomiaru uwzględnia panujące warunki środowiskowe.

Mierniki jakości powietrza (głowice AirDron) wykorzystywana jest samodzielnie lub zintegrowana z dronem przez:

 • policję, straże pożarne,
 • straże miejskie i ekopatrole,
 • wydziały zarządzania kryzysowego,
 • instytucje ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
 • laboratoria przemysłowe,
 • uczelnie wyższe,
 • jednostki badawcze.

Co badają czujniki jakości powietrza

Głowica AirDron w zależności od specyfiki potrzeb klienta, może być elastycznie modyfikowana. Przykładowa konfiguracja pozwala na zbadanie obecności substancji tj.:

pyły zawieszone ? PM1, PM 2,5, PM4, PM10,
lotne związki organiczne (LZO),
gazy, do 5 wybranych, np. chlorowodór, cyjanowodór, siarkowodór, amoniak, formaldehyd, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla.
Podczas pomiaru smogu głowica AirDron uwzględnia takie warunki środowiskowe jak: temperatura, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność względna. Jako że głowica powstaje we własnym laboratorium SoftBlue SA, możemy na bieżąco modyfikować produkt i uzupełniać go o dodatkowe nietypowe rozwiązania, których potrzebuje klient.

Głowica pomiarowa AirDron, ze względu na wysoką jakość wykonania i rzetelność wykonywanych pomiarów, jest często wykorzystywana przez jednostki naukowo-badawcze w toku prowadzonych badań i analiz.

Profesjonalny detektor smogu

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na substancje, które jest w stanie zmierzyć dany detektor. Równie istotna jest jakość zastosowanych sensorów. Firma dostarczająca miernik jakości powietrza powinna przedstawić certyfikat kalibracji, potwierdzający rzetelność pomiarów.

Zestaw powinien też zagwarantować:

 • dostęp do obszarowego monitoringu jakości powietrza z rozbiciem na pyły oraz gazy,
 • dostęp do precyzyjnego pomiaru warunków środowiskowych,
 • możliwość rejestracji wyników pomiarów w chmurze lub na kartach pamięci,
 • rejestrację wyników ze znacznikiem pozycji GPS- możliwość wykonania map zanieczyszczeń powietrza.

Pomiar smogu z drona

Detektor smogu jest przystosowany także do integracji z bezzałogowym statkiem wielowirnikowym (dronem). Wykorzystanie go w zestawie jako dron antysmogowy pozwala prowadzić precyzyjne pomiary w trudno dostępnych miejscach np. badanie dymu z komina, pomiary smogu. Wyniki analizy są na bieżąco prezentowane na ekranie stacji naziemnej, dołączonej do zestawu.

Detektory smogu to bardzo przydatne urządzenia ułatwiające zobrazowanie problemu i źródeł emisji. Rzetelne dane z badania są bazą do działań edukacyjnych, prewencyjnych jak również podstawą do podjęcia bardziej konkretnych kroków z firmami/osobami, które nie stosują się do zaleceń i pouczeń służb, np. straży miejskiej.

Aby poznać wszystkie możliwości detektora oraz warianty konfiguracji zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą!

Detektor poziomu zanieczyszczeń powietrza – SMOGU

System do monitorowania jakości powietrza, usługi badania pyłów zawieszonych w powietrzu, pomiary SMOGU, badanie dymu z komina. Zadzwoń lub napisz do nas!
Tel: +48 663 522 491
E-mail: pmatczak@softblue.pl

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się