CZCIONKA:
KONTRAST:

Na czym polega program Stop Smog?

Program Stop Smog

Program powstał, aby ułatwić i przyspieszyć wymianę oraz likwidację  wysokoemisyjnych źródeł ciepła (piece kopciuchy) a także wesprzeć termomodernizację w  domach jednorodzinnych. Nadrzędnym celem działań Stop Smog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza, którym oddychają obywatele. Termomodernizacja przyczyni się także do zwiększenia energetycznej efektywności budynków, co pośrednio wpływa na ograniczanie wspomnianej emisji. Działania tego typu, wspierane akcjami prewencyjnymi straży miejskiej i jednostek środowiskowych wyposażonych w głowicę atysmogową AirDron, mogą  znacznie poprawić jakość powietrza w polskich gminach i powiatach. Więcej  informacji o systemie atysmogowym AirDron znajdziesz tutaj.

Do kogo skierowany jest program Stop Smog?

Docelowymi odbiorcami programu Stop Smog są najmniej zamożni obywatele zamieszkujący budynki jednorodzinne – osoby, których nie stać na samodzielne sfinansowanie wymiany pieca czy ocieplenie domu. Dzięki temu programowi także osoby zarabiające mniej mogą podjąć się takich inwestycji. Program  określa dokładnie dochody beneficjentów. W przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie nie mogą one przekroczyć 175% wysokość najniższej emerytury  – w przypadku gospodarstw jednoosobowych – oraz 125%  – w gospodarstwach wieloosobowych. Chociaż program jest realizowany przez gminy zlokalizowane w obszarze obowiązywania uchwały antysmogowej, istnieje także możliwość, aby stroną porozumienia były:

  • powiaty,
  • związki międzygminne,
  • związki metropolitalne.

Ile wynosi dofinansowanie Stop Smog?

Dotacja sięga 70% kosztów realizacji porozumienia. Pieniądze te pochodzą ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.  Pozostałe 30% to wkład  gminy. W ten sposób mieszkańcy mogą otrzymać bezzwrotną dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.  W zależności od wielkości gminy, dotacje kształtują się następująco:

  • gminy  do 100 tys. mieszkańców  – do 70% współfinansowania,
  • gminy powyżej 100 tys. mieszkańców  – poniżej 70% współfinansowania,

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku nie może być większy niż 53 000 zł (jeśli przedsięwzięcie jest realizowane w budynku dwulokalowym ? wówczas kwota ta nie może zostać przekroczona dla każdego z lokalu oddzielnie).

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu Stop Smog?

Dofinansowanie można otrzymać na przeprowadzenie szeroko pojętych działań związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej i ograniczeniem ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, m.in.:

  • wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne,
  • wspomniana wcześniej termomodernizacja budynków jednorodzinnych,
  • podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
  • ograniczenie zużycia energii (przez domy jednorodzinne)  – w ramach ogrzewania oraz podgrzewania wody.

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do 3 lat od momentu zawarcia porozumienia – jeśli wszystkie realizacje niskoemisyjne  stanowią nie więcej niż 2% wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy lub 4 lata ? jeśli  budynki podlegające termomodernizacji  i wymianie źródeł energii stanowią więcej niż 2% łącznej liczny budynków mieszkalnych w gminie.