EcoLab

Ekolab jest laboratorium badawczo-rozwojowym. Chcemy aby konsumenci mogli dokonać świadomego wyboru podczas zakupu zarówno żywności jak i tekstyliów czy zabawek. Dlatego też oferujemy kompleksowe badanie jak również opracowujemy nowatorskie metody badań składu zawartości produktów. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu wyposażeniu do których zalicza się miedzy innymi:

  • Real Time PCR
  • Chromatograf gazowy z detektorem mas (GC-MS/MS)
  • Chromatograf cieczowy (HPLC)

 

Laboratorium umożliwia przeprowadzenie badań pod kątem:

  • Ilościowego i jakościowego oznaczenia obecności GMO w roślinach i żywności
  • Obecności DNA gatunków: krowa, świnia, owca, kura, koza, tuńczyk, koń; tzw. badania autentyczności
  • Autentyczności etykiet produktów spożywczych
  • Obecności pestycydów
  • Obecności ftalanów, bisfenoli, formaldehydu

 

Laboratorium może również świadczyć usługi stacjonarne oraz mobilne w zakresie badań środowiskowych. Posiadamy również terenowe urządzenia pozwalające na fizykochemiczną analizę wody.  Opracowujmy nowatorskie metody monitorowania czystości akwenów wodnych przydatne w trakcie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.