Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Raport za IV kwartał 2022 roku
14 lutego 2023 roku
Raport za I kwartał 2023 roku
15 maja 2023 roku
Raport za II kwartał 2023 roku
11 sierpnia 2023 roku
Raport za III kwartał 2023 roku
14 listopada 2023 roku

Raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 roku.