ForestDron

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych to w dzisiejszych czasach obowiązek. Dlatego tak ważna jest kontrola negatywnego wpływu człowieka na otoczenie. Temu właśnie będzie służył nasz ForestDron, czyli bezzałogowy pojazd latający wyposażony w nowoczesne czujniki do monitorowania obszarów leśnych pod kątem pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego wyrębu i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu ekologicznemu.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.