Grant na transfer technologii

VII nabór wniosków o grant na transfer technologii OTWARTY!

DLA KOGO ?

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa

NA CO ?

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

DOFINANSOWANIE

 • Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
 • Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego) – 25% kosztów kwalifikowalnych(dotyczy wyłącznie ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

 

WYMOGI

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

Komplet informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie projektu

 

 

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.