• 2018r.

   

  • Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2017” – w kategorii „Liderzy Współpracy Proinnowacyjnej”,
  • Prezentacja firmy w kolejnym wydaniu Katalogu ‘’Made in Kujawsko – Pomorskie’’ – ukazującym potencjał gospodarczy przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
  • Udział w Targach MSPO Kielce 2018. Prezentacja nowego produktu Spółki SoftBlue SA, firmy Milisystem Sp. z o.o. jakim jest Trenażer Strzelecki ,,TL Wisła’’,
  • Utrzymanie przez firmę statusu Centrum Badawczo Rozwojowego,
  • Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej,
  • Przebudowa internetowego portalu tematycznego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pn. ,,MARTYROLOGIA WSI POLSKICH” ,
  • Realizacja projektu dla Urzędu Miasta Tarnowa polegającego na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Systemu zarządzania cyfrową treścią zasobów dziedzictwa kulturowego subregionu tarnowskiego w ramach projektu pn. Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR,
  • Wykonanie prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco udoskonalonego procesu świadczenia usługi przewozowej dla Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
  • Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. ,, Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla miasta Bydgoszczy” – Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.,
  • Wykonanie  opracowania koncepcji projektowej wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, studium wykonalności i wnioskiem aplikacyjnym – dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie systemu ,,Park and Ride”, wraz z realizacją infrastruktury technicznej na terenie Miasta Bydgoszczy – projekt zrealizowany dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
  • Opracowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI w archiwach państwowych – projekt realizowany dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie
 • 2017 r.

  • Utrzymanie Statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego
  • Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2016” w kategorii: Mikro i Mały Przedsiębiorca. Kapituła konkursu doceniła Softblue S.A. za strategiczne rozwijanie potencjału spółki i zatrudnionej kadry w oparciu o nowoczesne technologie w sektorze IT
  • Złota Setka Pomorza i Kujaw – Pierwsze miejsce w kategorii najbardziej innowacyjne mikrofirmy Kujaw i Pomorza 2016
  • Udział w XI edycji Wystawy Air Fair 2017
  • Zakończenie projektu dla miasta Pabianic pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
  • Zakończenie projektu pn.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych”
  • Realizacja projektu dla Bliblioteki Narodowej polegającego na wykonaniu systemu informatycznego i wdrożeniu e-usługi Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS pod nazwą ,,Koncentrator metadanych OMNIS”
  • Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług elektronicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SP ZOZ w Sulejówku
  • Zrealizowanie projektu dla Politechniki Częstochowskiej, który wpisuje się znacząco w strategię rozwoju naszej firmy, szczególnie w sferze badawczo rozwojowej. Przedmiotem powyższego zamówienia jest dostawa stanowiska modułowego do uzyskiwania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
  • Podpisanie umowy, której przedmotem jest dostarczenie materiałów i elementów służących do realizacji projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Zamawiającego. Projekt dotyczy budowy innowacyjnej linii technologicznej.
  • Podpisanie przez firmę Milisystem Sp. z o.o. spółkę w której SoftBlue SA posiada 75% udziałów umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. ,,Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenażerów strzeleckich”.
  • Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
 • 2016 r.

  • Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
  • Otrzymanie Statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego.
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT) – projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”. Projekt będzie realizowany wspólnie z firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2
  • Otrzymanie dofinansowania oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – projektu pn.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych”
  • Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
  • Otrzymanie przez spółkę wyróżnienia w konkursie Pracodawcy Kujaw i Pomorza w kategorii mikro i mały przedsiębiorca
  • Wyróżnienie przyznane spółce „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz za profesjonalne przygotowanie stoisk wystawowych i kompleksową prezentację firmy”, przyznane przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych Leszka Walczaka.
  • Otrzymanie przez spółkę nagrody Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego w kategorii Gospodarka. Kapituła konkursu wyróżniła SoftBlue za realizację inwestycji i rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego dzięki zastosowaniu nowych technologii.
  • Uczestnictwo w Targach AirFair
  • Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
 • 2015 r.

  • Debiut spółki na rynku NewConnect
  • Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
  • Otrzymanie rekomendacji dofinansowania z PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT) – projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”. Projekt będzie realizowany wspólnie z firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2
  • Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjny pomysł” za opracowanie AirDrona w konkursie Ministerstwa Środowiska oraz Stowarzyszenia Zielone Mazowsze „Aktywni dla czystego powietrza”.
  • Otrzymanie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Go Global – na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe z produktem SenSoft – czujnikami warunków transportu
  • Otrzymanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Kujawsko-Pomorski Klaster ICT, na rozwój i wsparcie funkcjonowania organizacji biznesowo-naukowej z branży telekomunikacyjnej
  • Wyniki za III kwartał – wzrost sprzedaży r/r o 134%
  • Wyniki finansowe za II kwartał – 400 procentowy wzrost przychodów
  • Uczestnictwo w Targach AirFair
  • Intensyfikacja działalności innowacyjnej
 • 2014 r.

  • Zainicjowanie utworzenia klastra informatycznego “Bydgoszcz IT Cluster
  • Wstąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
  • Wznowienie działalności fundacji Experymentarium
  • Współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy
  • Założenie Kujawsko-Pomorskiego Klastra ICT wraz z partnerami biznesowymi
  • Uzyskanie dofinansowania w ramach środków unijnych (program Voucher Badawczy) na projekt – „Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem”. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
  • Intensyfikacja prac badawczych i komercjalizacji. Przygotowanie projektów takich jak:
   • AirDron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska
   • ForestDron do wykrywania pożarów lasów
 • 2013 r.

  • Utworzenie Działu Badań i Rozwoju, do zespołu dołącza dr Kinga Kierul
  • Podpisanie stałej umowy o współpracę z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
  • Wstąpienie do związku Pracodawcy Pomorza i Kujaw

   

  2013 – 2014 r.

  • Sponsoring Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz
  • Rozbudowa działu IT i stworzenie autorskiego systemu ERP
 • 2012 r.

  • Pierwsze dofinansowanie dla naszej firmy ze środków unijnych na projekt wdrożenia systemu IT celem poprawy komunikacji z partnerami biznesowymi
  • Przekształcenie w spółkę akcyjną
  • Wyróżnienie Samorządu Przysuskiego w konkursie “Samorząd Równych Szans 2012” w czterech kategoriach za projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”, zarządzany przez naszą spółkę
 • 2011 - 2013 r.

  • Druga fala dynamicznego rozwoju usług doradczych wspartych własnymi rozwiązaniami IT. Pozyskanie kilkudziesięciu nowych klientów z sektora administracji publicznej: szpitale, Urzędy Miast np. Gdańska, Siedlec, Sławna
 • 2010 r.

  • Podpisanie odpisanie dwóch dużych kontraktów z Województwem Świętokrzyskim na zarządzanie projektami z zakresu ICT obejmujących ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego
  • Dołączenie do zespołu Tomasza Kierula, start działu realizacji developerskiej systemów IT

   

  2010 – 2012 r.

  • Budowa własnych rozwiązań IT: SoftRISK, InvestPlan czy SoftBiP
 • 2009 r.

  • Pozyskanie pierwszych klientów zagranicznych – Niemcy
  • Podpisanie kontraktu z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na realizację największego w Europie projektu informatyzacji w zakresie ochrony zdrowia (wartość projektu około 760 mln zł). Realizacja usługi przy współpracy, między innymi, z firmą Deloitte

   

  2009 – 2011 r.

  • Intensyfikacja działalności w południowej części Polski m.in. dla Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Miast, m.in. Tychy, Gliwice, Będzin, Katowice, Sosnowiec, Urzędy Marszałkowskie itd.
 • 2007 r.

  • Kontrakt na zarządzanie projektem informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i jednostek podległych
  • Intensywny rozwój – realizacja kilkudziesięciu kontraktów dla klientów takich jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Miasta Wrocławia, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytut Łączności, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Sopotu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • 2006 r.

  • Nawiązanie współpracy z Kujawsko-Pomorskim Klubem Kapitału
 • 2005 r.

  • Wykonanie pierwszych projektów z zakresu ICT dla samorządów
  • Realizacja pierwszych projektów pozyskania finansowania unijnego dla klientów
  • Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Siemens na wsparcie w zakresie współfinansowania projektów ICT
 • 2003 r.

  • Powstanie firmy

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.