Instrukcja składania zamówień CovidWatch w ramach prowadzonej przedsprzedaży

 1. W celu złożenia zamówienia należy wysłać wiadomość e-mail o następującym tytule: „Zamówienie CW” na adres: covid-watch@softblue.pl , podając w treści następujące dane:
  1.  Dane do wystawiania faktury VAT: pełna nazwa firmy, adres, NIP,
  2.  Jeśli adres wysyłki jest inny niż podany wyżej należy dodatkowo podać adres wysyłki,
  3.  w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy podać: imię, nazwisko i adres, w celu wystawiania faktury imiennej,
  4. dane osoby kontaktowej w sprawie zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail do korespondencji,
  5. liczbę sztuk urządzenia CovidWatch, jaką chcemy zamówić (w przypadku kupna większość ilości tj.powyżej 20 sztuk, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny).
 1. W ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia poprawnego zamówienia otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte, a realizacja nie dojdzie do skutku.
 2. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia dokonaj wpłaty kwoty należnej za zamówione produkty powiększonej o koszt wysyłki (25 zł niezależnie od ilości zamówionych sztuk) na numer rachunku: 58 2490 0005 0000 4600 5469 6615. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz fakturę zaliczkową. Cena pojedynczego urządzenia Covid-Watch to: 180,00 zł netto.
 3. Przybliżony czas realizacji zamówień (wysyłki towaru) to 2 mc od daty złożenia zamówienia. O zamiarze nadania przez nas przesyłki zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz fakturę VAT.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na naszej stronie internetowej.

 

Pobierz regulamin

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.