Kluczomat

KLUCZOMAT jest urządzeniem EDP przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania kluczy. Jest wyposażone w kontrolę dostępu oraz zarządzanie dystrybucją kluczy zgodnie ze zdefiniowanymi uprawnieniami. Urządzenie zabezpiecza przez uzyskaniem dostępu do kluczy przez osoby nieuprawnione. W systemie rejestrują się informacje o dacie i godzinie pobrania i zdania klucza oraz użytkowniku wykonującym operacje.

Cechy i funkcje urządzenia:

 • Przechowywanie kluczy w zamkniętej przestrzeni z wykorzystaniem zawieszek – breloków blokujących wyposażonych w technologię RFID.
 • Blokowane mechanicznie breloczków kluczy.
 • Dynamiczne i automatyczne rozpoznawanie breloczków kluczy w otworach blokujących (gniazdach)
 • Wariantowe sposoby autoryzacji dostępu:
 • Karta zbliżeniowa lub breloczek RFID
 • Kod pin
 • Karta zbliżeniowa + kod pin
 • możliwość nadawania uprawnień do jednego lub wielu kluczy z podziałem na godziny i dni tygodnia a także czasowego dostępu do klucza/kluczy.
 • Funkcja kontroli poprawnego zwrotu klucza do właściwego gniazda.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia (z poziomu administratora) kto jest aktualnie w posiadaniu klucza.
 • Prowadzenie statystyk wydawania kluczy w podziale na każdy klucz oraz każdego użytkownika.
 • Przestrzeń przechowywania kluczy zabezpieczona drzwiami z szybą bezpieczną, blokowanymi zamkiem elektromagnetycznym.
 • Wbudowany system diagnostyki stanu technicznego z funkcją wysyłania alarmów do aplikacji zarządzającej lub na wbudowany wyświetlacz.
 • Interfejs sieciowy z możliwością zdalne zarządzanie uprawnieniami, użytkownikami i parametrami urządzenia.
 • Możliwość awaryjnego uwolnienia wszystkich kluczy w sytuacji zagrożenia.
 • Podtrzymanie pracy po zaniku zasilania przez minimum 48h.
 • Możliwość łączenia kilku depozytorów w sieć i zarządzania z poziomu jednego panelu administracyjnego

Na wyposażeniu urządzenia znajdują się breloczki RFID, które po trwałym połączeniu z kluczem pełnią rolę zawieszki blokowanej w depozytorze. Breloki kluczy są indywidualnie identyfikowane w depozytorze przez technologię RFID, a nazwa i numer klucza są wyświetlane na ekranie LCD. Autoryzacja dostępu – otwarcie drzwi depozytora i możliwość pobrania / zwrotu klucza następuje po odczytaniu karty zbliżeniowej i/lub wprowadzeniu kodu pin na klawiaturze numerycznej lub wyświetlaczu dotykowym. Po autoryzacji użytkownika depozytor odblokowuje drzwi oraz odblokowuje gniazda depozytowe, do których użytkownik posiada uprawnienie.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.