Kontakt

Siedziba Główna
SoftBlue SA
ul. Jana Zamoyskiego 2B
85-063 Bydgoszcz
Tel. +48 52 340 50 30/+48 52 321 28 02
Fax: +48 52 340 50 30 / +48 52 321 28 01
E-mail: softblue@softblue.pl

Trójmiasto                    Warszawa
ul. Lęborska 3B              ul. Trębacka 4
80-386 Gdańsk            00-074 Warszawa

KRS: 0000436389
NIP: 9671355663
REGON: 341338798

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Rejestru Przedsiębiorców KRS: 0000436389
Wysokość Kapitału Zakładowego: 9 950 250,00 zł
Nr Konta: 36 2490 0005 0000 4520 3288 5572

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie współpracy, produktów lub usług Softblue napisz do nas!