Softblue SA ®

ul. Jana Zamoyskiego 2B

85-063 Bydgoszcz

KRS: 0000436389

NIP: 9671355663

REGON: 341338798

Tel. +48 52 340 50 30
Tel. +48 52 321 28 02

Fax: +48 52 340 50 30 / +48 52 321 28 01

E-mail: softblue@softblue.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr Rejestru Przedsiębiorców KRS: 0000436389

Wysokość Kapitału Zakładowego: 2 660 625,00 zł

Nr Konta: 36 2490 0005 0000 4520 3288 5572

Oddział Trójmiasto

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

tel. +48 58 740 42 34

fax. +48 58 740 42 90

Napisz do nas

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.