Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 3 minut
BLOG
Monitoring jakości powietrza
Eco solutions /

Skontaktuj się

Chciałbyś dopowiedzieć coś do tematu, co będzie miało wpływ na przyszłość?

Kontakt

Monitoring jakości powietrza

Kontrola jakości powietrza to bardzo istotny temat, podnoszony w dyskusjach zarówno polityków, ekologów, jak i jednostek centralnych oraz samorządowych. Monitoring jakości powietrza, oprócz troski o środowisko i komfort życia obywateli, ma też swoje podstawy w regulacjach prawnych. Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska obligują województwa do prowadzenia oceny jakości powietrza, w tym szczególny nacisk kładą na monitoring zanieczyszczeń w dużych aglomeracjach oraz rejonach, w których na podstawie wstępnej oceny zostały przekroczone górne progi szacowania stężeń.

Monitorowanie smogu – normy zanieczyszczeń w Polsce i Europie

Normy w zakresie pyłu zawieszonego nie zostały do tej pory zunifikowane, dlatego w Polsce obowiązują inne dopuszczalne zakresy niż np. w Unii Europejskiej. Polskie normy stężenia pyłów PM 10 określają 3 poziomy (dobowe):
poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (jakość powietrza jest zła, ale nie powoduje poważnych skutków dla zdrowia),
poziom informowania 200 µg/m3 (jakość powietrza powoduje konieczność ograniczenia aktywności na zewnątrz, szczególnie w przypadku dzieci, osób starszych oraz osób ze zdiagnozowanymi chorobami układu oddechowego),
poziom alarmowy 300 µg/m3 (norma została przekroczona sześciokrotnie i jakość powietrza jest na tyle zła, że rekomendowane jest pozostanie w domach).
Unia Europejska posługuje się jedynie progiem dopuszczalnym, który dla pyłów PM10 wynosi 50 µg/m3 dobowo i 40 µg/m3 rocznie. Dla PM2.5 średnia roczna jest ustalona na poziomie 25 µg/m3. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła natomiast dopuszczalne stężenia dobowe na poziomie 25 µg/m3 dla PM2.5 oraz 50 µg/m3dla PM10.

Warto zaznaczyć, że normy znacząco różnią się w poszczególnych krajach i Polska – w porównaniu do innych krajów – ustaliła dość wysokie wartości jako omawiane powyżej progi graniczne. Przykładowo węgierski poziom informacyjny to75 µg/m3 a alarmowy 100 µg/m3. Francuskie przepisy określają alarmowy próg na 80 µg/m3. Gdyby zatem porównać polskie miasta, w których zanotowano próg alarmowy na poziomie kilku dni w roku, przyjmując normy francuskie byłoby to nawet 300% więcej.

Monitorowanie zanieczyszczeń za pomocą drona / smogobusa

SoftBlue SA, jako specjalista w zakresie monitoringu jakości powietrza, dostarcza rozwiązania do badania smogu tj. drony wyposażone w głowicę pomiarową AirDron umożliwiające wykonywanie pomiarów i analizy składu powietrza oraz mobilną stację diagnostyczną Smogobus przystosowaną do pomiarów obszarowych. Drony z głowicą dedykowane są przede wszystkim pracownikom Straży Miejskiej i Ekopatrolom ? pozwalają one na analizę dymu z komina bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca, co znacząco skraca czas i zwiększa skuteczność przeprowadzanych interwencji. Mobilna stacja diagnostyczna Smogobus pozwala natomiast na wskaźnikowy bieżący pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM 2.5 i PM 10 a także pobieranie próbek do dalszej analizy w laboratorium.

Jak działa system monitorowania jakości powietrza?

Głowica pomiarowa jest wyposażona w czujniki, które w czasie rzeczywistym analizują skład powietrza – wyniki pomiaru wyświetlane są od razu na monitorze stacji naziemnej, z którą głowica łączy się bezprzewodowo. Pomiar koncentracji pyłów PM2.5 i PM10 jest wykonywany metodą rozproszeniowej fotometrii laserowej. Czujniki gazów dobierane są indywidualnie do każdego zamówienia – z ich pomocą można sprawdzić występowanie w powietrzu m.in. lotnych związków organicznych, chlorowodoru, cyjanowodoru, formaldehydu, amoniaku, dwutlenku siarki. Sensory wykorzystywane przez SoftBlue są indywidualnie kalibrowane, pochodzą od uznanych europejskich producentów i przechodzą dodatkową kontrolę jakości w laboratorium SoftBlue – wszystko to powoduje, że Klienci otrzymują profesjonalny sprzęt wysokiej jakości, który z najwyższą dokładnością mierzący wskazane pyły i gazy.

Skontaktuj się z nami!
Usługi monitorowania jakości powietrza lub zakupu drona antysmogowego – Zadzwoń lub napisz do nas!
Tel: +48 663 522 491
E-mail: pmatczak@softblue.pl

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się