CZCIONKA:
KONTRAST:

Nadzór głównego licznika gazu z funkcją strażnika mocy

Monitoring gazomierza głównego pozwala precyzyjnie kontrolować pobór gazu, jak i kontrolować realizację mocy umownej (zużycie w ciągu 1-godziny). Charakterystyka poboru gazu pozwala stwierdzić na ile poprawnie jest zamówiona moc, a także odpowiednio szybko zareagować na zagrożenie jej przekroczenia. W ten sam sposób można analizować wskazania podliczników gazu, np. ważniejszych odbiorników.

Funkcja strażnika mocy gazu

Po wykryciu zagrożenia przekroczenia mocy umownej ADC może wysłać powiadomienie e-mail oraz wystawić bezpotencjałowy styk (przekaźnik). Styk może posłużyć do właściwej reakcji na zagrożenie:

 • załączyć sygnalizator świetlny/dźwiękowy
 • wymusić wyłączenie lub zmniejszenie mocy kotła gazowego do końca godziny rozliczeniowej
 • wyłączyć do końca godziny rozliczeniowej centralę wentylacyjną

Sposób podłączenia do licznika energii

 • łączem komunikacyjnym z przelicznikiem gazu (po uzgodnieniu z Operatorem)
 • łączem komunikacyjnym z podlicznikiem (np. Modbus, GazModem)
 • rejestracją i analizą impulsów na liczniku bez komunikacji

Standardowe dashboardy prezentacyjne strażnika mocy gazu:

Bieżące parametry przyłącza

 • chwilowy przepływ gazu
 • zadeklarowana moc zamówiona
 • zużycie gazu od początku godziny rozliczeniowej
 • estymowany pobór gazu do końca godziny rozliczeniowej
 • minuta w godzinie rozliczeniowej
 • wykres chwilowego przepływu gazu za ostatnią godzinę

 

Zużycie gazu w ciągu ostatnich 30-dni

 • dobowe zużycie gazu wraz z przeliczeniem na kWh oraz szacowane koszty
 • wykres chwilowego przepływu gazu w ciągu miesiąca
 • wykres godzinowych poborów gazu w ciągu miesiąca

Nadzór głównego licznika gazu z funkcją strażnika mocy

Nadzór głównego licznika gazu z funkcją strażnika mocy - SoftBlue tworzymy oprogramowania na zamówienie.

Zapraszamy integratorów do współpracy - wyśwlij zapytanie