Iwona Gugałka

Content Expert

22.05.2023 ok. 5 minut

Nowe przepisy dronowe od 31 grudnia 2020 – co się zmieni?

Z końcem 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące lotów dronami. Ich celem jest ujednolicenie prawa lotniczego w zakresie wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) w Unii Europejskiej – nowe zasady obowiązują we wszystkich krajach wspólnoty. Czy rejestracja dronów jest obowiązkowa i jakie szkolenia muszą przejść ich użytkownicy? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Obowiązkowa rejestracja w ULC ? kiedy trzeba zarejestrować drona

Nowe przepisy określają przypadki, w których użytkownicy dronów będą musieli zarejestrować się jako operatorzy oraz przejść dedykowane szkolenie. Zapisy odnoszą się nie tylko do profesjonalnych firm wykonujących loty i pomiary z użyciem dronów, ale także do osób nagrywających przy pomocy drona amatorskie firmy a nawet hobbystycznych ?lotników?. Rejestracja i szkolenie jest obowiązkowe dla operatorów dronów ważących powyżej 250g i BSP ważących mniej niż 250g, ale wyposażonych w rejestrator danych, latających w kategorii otwartej.

Co to jest kategoria otwarta lotów?

Operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi zostały ujęte – w oparciu o ich stopień ryzyka – w 3 kategorie lotów:

  • otwarta – niski stopień ryzyka,
  • szczególna – średnie ryzyko,
  • certyfikowana – wysoki stopień ryzyka.

W ramach kategorii otwartej loty mogą być wykonywane w zasięgu wzroku pilota/obserwatora a ich maksymalna wysokość to 120m. Operator w swoich działaniach musi uwzględnić kwestie prywatności innych osób oraz względy bezpieczeństwa (np. odległość drona od ludzi, zwierząt i BSP).

Zasady rejestracji dronów do 250 g

Proces rejestracji jest niezwykle prosty – wystarczy wprowadzić do elektronicznego systemu rejestracji Urzędu Lotnictwa Cywilnego (www.ulc.gov.pl) dane:

  • imię i nazwisko operatora,
  • adres zamieszkania/siedziba firmy,
  • nr telefonu i adres e-mail.

Osoby niepełnoletnie pow. 14 r.ż. będą mogły się zarejestrować po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego – nie mogą być jednak pełnoprawnymi operatorami i sterować dowolnie wybranym dronem.

Szkolenie dla operatora drona

Operatorzy urządzeń, które kwalifikują się do obowiązkowej rejestracji, muszą również przejść obligatoryjne, proste szkolenie w trybie online. Zakres szkolenia obejmuje m.in. wiedzę na temat dronów, bezpieczeństwa lotów oraz procedur i regulacji. Jego zwieńczeniem jest test wielokrotnego wyboru. Niezdanie lub niepodejście do egzaminu ogranicza możliwość latania jedynie do najmniejszych BSP. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreśla, że te nowe, ujednolicone zasady lotów dronami są ważnym krokiem w stronę zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej a także ułatwią rozwój tej branży.

Loty dronem – jakie zastosowania?

Popyt na loty dronami rośnie z roku na rok a Polska jest w czołówce państw, które wykorzystują statki powietrzne w różnych sektorach gospodarki. Wartość rynku lotnictwa bezzałogowego wg szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2026 roku wyniesie 3.26 mld złotych a przełożenie tego wyniku na gospodarkę może sięgnąć poziomu 576 mld zł.
Drony dają wiele możliwości – są wykorzystywane do badania zanieczyszczenia powietrza i skali występowania smogu, wykonywania pomiarów środowiskowych, pobierania próbek wody, sprawdzania wycieku gazów z rurociągów czy do monitoringu/nagrywania w ramach interwencji służb porządkowych. Epidemia COVID-19 daje pole do nowych zastosowań tj. transport medyczny testów, monitoring miast czy odkażanie przestrzeni publicznej.

Drony mają niesamowity potencjał biznesowy. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach i możliwych zastosowaniach skontaktuj się z naszym doradcą technicznym.

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy. Bądz częścią dobrej transformacji!

Poznaj rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę.

skontaktuj się