CZCIONKA:
KONTRAST:

Opublikowano 02.07.2021
W  związku ze zmianami wprowadzonymi w zapisach umowy, której projekt stanowił Załącznik nr 2 do zapytania, a także koniecznością usunięcia nadmiarowych oświadczeń i informacji zawartych w Załącznikach nr 3 (Oferta Wykonawcy) i nr 8 (Umowa o poufności) zamieszczamy  poprawione załączniki. Zmiany wprowadzone w umowie nie dotyczą zakresu umowy.

Jednocześnie informuję, że ze względu na wprowadzone zmiany termin składania ofert został przesunięty na:

5 lipca godz. 14:00.

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 8

Opublikowano 26.06.2021
?Opracowanie i implementacja bazowego korpusu i modeli NLP/NLU, algorytmów AI i wsparcie Zamawiającego podczas przygotowania kompleksowej usługi dotyczącej obsługi pacjenta w placówce medycznej? na potrzeby projektu planowanego do realizacji przez firmę SOFTBLUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w ramach Programu INFOSTRATEG II.

Termin składania ofert: do dnia 3.07. 2021 r. do godziny 15:00

Nie przewidujemy zamówień dodatkowych ani opcji, szacowana wartość 700 000 zł.

W celu otrzymania Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Oferent zobowiązany jest przesłać mailowo na adres: sekretariat@softblue.pl, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego ?Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego?. Zamawiający udostępni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu wpływu do Zmawiającego prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 8.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8