CZCIONKA:
KONTRAST:

Opublikowano 01.03.2023
Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn.  „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na dostarczenie licencji deweloperskich dla silników ASR / TTS wraz z pomocą w zakresie wdrożenia rozwiązania.  Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) na adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zapytanie ofertowe – aktualizacja z dnia 07.03.2023
Załącznik nr 3 – aktualizacja z dnia 07.03.2023
Pytania i odpowiedzi z dnia 07.03.2023

Opublikowano 05.01.2023
Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Administratora baz danych w wymiarze 160 h miesięcznie. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) pod adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Opublikowano 05.01.2023
Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Developer baz danych  – 2 osoby (w wymiarze 160 h miesięcznie każda osoba). Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) pod adres: abm@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Opublikowano 21.12.2022
Firma SoftBlue S.A. realizuje Projekt pn. Projektu „Virtual Intelligent Medical Assistant – an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques”  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) organizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Eksperta ds. AI w wymiarze 36 h miesięcznie. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 28.12.2022 r. do godziny 23:59:59 na załączonym formularzu do Zapytania (Załącznik nr 1) pod adres: softblue@softblue.pl lub do SoftBlue S.A. ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Opublikowano 02.07.2021
W  związku ze zmianami wprowadzonymi w zapisach umowy, której projekt stanowił Załącznik nr 2 do zapytania, a także koniecznością usunięcia nadmiarowych oświadczeń i informacji zawartych w Załącznikach nr 3 (Oferta Wykonawcy) i nr 8 (Umowa o poufności) zamieszczamy  poprawione załączniki. Zmiany wprowadzone w umowie nie dotyczą zakresu umowy.

Jednocześnie informuję, że ze względu na wprowadzone zmiany termin składania ofert został przesunięty na:

5 lipca godz. 14:00.

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 8

Opublikowano 26.06.2021
Opracowanie i implementacja bazowego korpusu i modeli NLP/NLU, algorytmów AI i wsparcie Zamawiającego podczas przygotowania kompleksowej usługi dotyczącej obsługi pacjenta w placówce medycznej? na potrzeby projektu planowanego do realizacji przez firmę SOFTBLUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w ramach Programu INFOSTRATEG II.

Termin składania ofert: do dnia 3.07. 2021 r. do godziny 15:00

Nie przewidujemy zamówień dodatkowych ani opcji, szacowana wartość 700 000 zł.

W celu otrzymania Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Oferent zobowiązany jest przesłać mailowo na adres: sekretariat@softblue.pl, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”. Zamawiający udostępni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu wpływu do Zmawiającego prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 8.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Opublikowano 16.06.2021
Firma SoftBlue S.A. realizuje przedsięwzięcia pn. „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na zaprojektowanie i wydruk 3D elementu.

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zapytania znajdują się w treści zapytania ofertowego.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, iż procedura rozeznania rynku realizowana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacja o wyborze Wykonawcy:

SHOPA Sp. z o.o.
Toruńska 33,
85-023 Bydgoszcz
Wartość brutto: 36 900,00 zł