Outsourcing B+R

W ramach Outsourcing B+R realizacja naszych usług obejmuje:

  • Oprogramowania – w zakresie realizacji autorskich projektów i projektów adaptujących istniejące technologie do praktycznych zastosowań. Skupiamy wysokiej klasy specjalistów branży IT – developerów, architektów rozwiązań operujących wiedzą inżynieryjną z zakresu teleinformatyki oraz analityków biznesowych
    i kierowników projektu. Posiadana wiedza i zdobyte przez lata doświadczenia pozwalają nam tworzyć software skrojony na miarę – dostosowany do oczekiwań naszych klientów.
  • Teleinformatyki/Elektroniki – w zakresie korzyści i praktycznych zastosowań rozwiązań teleinformatycznych dla projektów np.: związanych z transportem, bezzałogowymi statkami latającymi, elektroniką użytkową, systemami łączności, medycyną. W naszych projektach skupiamy się na korzyściach i praktycznych zastosowaniach rozwiązań teleinformatycznych.
  • Biotechnologii i biochemii – w zakresie rozwoju procesów biotechnologicznych
    w celu wydajnej produkcji chemikaliów z surowców odnawialnych; wykorzystania mikroorganizmów oraz szczepów bakteryjnych do celów produkcyjnych, m.in. do produkcji bio-plastików, bio-rozpuszczalników czy biosurfaktantów; doboru odnawialnych podłoży wzrostowych dla mikroorganizmów interesujących pod względem przemysłowym; poprawy wydajności produkcyjnej otrzymanych szczepów, wykorzystanie technik inżynierii genetycznej.

Ponadto proponujemy współpracę również w poniższych dziedzinach:

  • Mechanika/Mechatronika
  • Geologia
  • Rolnictwo

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.