Bony na innowacje

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe możemy wykonywać dla Państwa zlecenia polegające na opracowaniu nowego bądź znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego. Podobne zlecenia podlegają dofinansowaniu w projekcie ogłoszonym przez PARP w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Oferujemy pełen zakres usług, począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez projekt i wytworzenie prototypów, testy praktyczne, aż po proces wdrożenia do produkcji.

W ramach poprzednich edycji Bonu na Innowacje zrealizowaliśmy m. in.:

  • sterownik zarządzający pracą instalacji oczyszczalni ścieków oraz biogazowni wraz z centrum serwisowym,
  • urządzenie wspierające systemy zarządzania energią w zakresie akwizycji danych pomiarowych,
  • innowacyjny sterownik przepompowni ścieków wraz z systemem przewidywania awarii,
  • system analizy danych pomiarowych z dowolnych źródeł.

SoftBlue SA, w ramach działu badawczo-rozwojowego posiada profesjonalnie wyposażone, obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę:

 

  • laboratorium informatyczne;
  • laboratorium mechaniczne;
  • laboratorium elektroniczne;
  • laboratorium chemiczne.