Hardware house

Masz pomysł na nowy produkt? Nasi konstruktorzy mogą go wykonać. Zgodnie z wytycznymi i w porozumieniu ze zleceniodawcą, doświadczeni projektanci kompleksowo zajmą się realizacją – od ogólnych założeń do gotowego prototypu. Przygotujemy wycenę oraz dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie produkcji seryjnej. Otrzymasz również wsparcie w procesie certyfikacji wyrobu.

Korzystając z naszego doświadczenia masz pewność, że produkt finalny będzie oparty o najlepiej dobrane komponenty oraz zoptymalizowany pod względem ekonomicznym – spełni Twoje oczekiwania, wymagania jakościowe i funkcjonalne.

Nasza infrastruktura to m.in:

Badania klimatyczne i środowiskowe

 • Komora klimatyczna Kambič typu „walk-in”

  Komora klimatyczna Kambič typu „walk-in” o kubaturze 20 m3 z możliwością wykonania programów testowych w następującym zakresie parametrów środowiskowych:

  • temperatura: -40 ÷ +80 °C,
  • wilgotność względna: 10 ÷ 95 %,
  • opcjonalna możliwość wykorzystania zraszacza,
  • naświetlania promieniowaniem UV lub generowania wiatru.
 • Kamera termowizyjna FLIR

  Kamera termowizyjna FLIR o rozdzielczości 320×240 z obsługą trybu MSX. Urządzenie posiada szerokie spektrum zastosowań, np.:

  • diagnostyka urządzeń elektronicznych,
  • oceny stanu instalacji elektrycznych,
  • wykrywania nieszczelności instalacji pneumatycznych lub hydraulicznych, bądź izolacji budynków.
 • Mikrowaga Radwag MYA 0,8/3.4Y

  Mikrowaga Radwag MYA 0,8/3.4Y o dokładności rzędu 1 g, która może posłużyć m. in. do badania kontaminacji zanieczyszczeń na filtrach i rurkach sorpcyjnych.

 • Licznik cząstek TSI OPS3330

  Licznik cząstek TSI OPS3330 wzorcowany, pozwalający na wykonywanie wysokiej jakości pomiarów pod kątem jakości powietrza w terenie, pomieszczeniach lub środowiskach przemysłowych. Pozwala na sklasyfikowanie cząstek w 16 przedziałach od średnicy 0.5 m, m. in. zawartości frakcji pyłu PM2.5 oraz PM10.

 • Mikroskop fluorescencyjny

  Mikroskop fluorescencyjny: mikroskop świetlny używany w badaniach substancji organicznych i nieorganicznych, którego działanie oparte jest na zjawisku fluorescencji i fosforescencji,

  Zestawy do oznaczeń terenowych,

  Zestaw do oznaczania BzT5.

Laboratorium chemiczne

 • Real Time PCR

  Real Time PCR system typu otwartego, w przedziale ufności 99,7% wykrywa 1 kopię matrycy materiału genetycznie modyfikowanego w badaniach produktów spożywczych, paszy dla zwierząt czy nasion.

 • Chromatograf gazowy

  Chromatograf gazowy wyposażony w analizator mas z potrójnym kwadrupolem, co umożliwia jednoznaczną detekcję związków chemicznych. Posiada również bibliotekę widm NIST.

 • Czytnik absorbancji ELISA.

 • Laboratorium elektroniczne

  Oscyloskop Tektronix MDO Serii 3000,
  Analizatory widm,
  Cyfrowy mikroskop inspekcyjny,
  Przenośne oscyloskopy,
  Przepływomierz gazu.

Badania EMC

Laboratorium oferuje badania urządzeń pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, w tym:

 • odporności na zaburzenia promieniowania,
 • odporności na zaburzenia przewodzenia,
 • emisji promieniowanej,
 • emisji przewodzonej.

Projektowanie oraz wykonywanie układów elektronicznych elementów mechanicznych

Projektujemy i wykonujemy dokumentacje w środowisku Altium Designer, uruchomienia prototypów i małoseryjnej produkcji układów elektronicznych. Zajmujemy się tworzeniem elementów mechanicznych i obudów (od projektu do wykończenia) wraz z dokumentacją techniczną w środowisku Solid Edge.

Produkcja prototypowa i małoseryjna

 • Frezarka CNC Mill 850 Premium Line VM C850

  Frezarka CNC Mill 850 Premium Line VM C850 umożliwiająca obróbkę ubytkową materiałów takich jak: stal konstrukcyjna, stal jakościowa, aluminium, mosiądz, brąz, miedź, tworzywa sztuczne. Dysponuje polem roboczym o wymiarach: 800x500x500mm.

 • Ploter Frezujący CNC ATMS 13×15 ver2

  Ploter Frezujący CNC ATMS 13×15 ver2 umożliwiający obróbkę ubytkową materiałów takich jak: aluminium, mosiądz, brąz, miedź, tworzywa sztuczne, drewno, pianka, płyty MDF itp. Dysponuje polem roboczym o wymiarach: 1300x1500x300mm. Na ploterze mogą powstać elementy reklamowe, formy do termo-formowania, płaskorzeźby, elementy dekoracyjne itp. W zależności od materiału z jakiego ma być wykonany detal oraz jego wymiarów, może być to produkcja mało- lub średnioseryjna.

 • Tokarka CNC CK6132/1000

  Tokarka CNC CK6132/1000 umożliwiająca obróbkę ubytkową materiałów takich jak: stal konstrukcyjna, stal jakościowa, aluminium, mosiądz, brąz, miedź, tworzywa sztuczne, drewno. Dysponuje polem roboczym o wymiarach: 320x1000mm.

 • Ploter laserowy (CO2) ATMS 1390

  Ploter laserowy (CO2) ATMS 1390 umożliwiający cięcie w takich materiałach jak: tworzywa sztuczne, materiały naturalne, tekstylia, papier lub guma oraz grawerowanie w takich materiałach jak: tworzywa sztuczne, materiały naturalne, tekstylia, papier, szkło, guma, czy też metale anodowane oraz malowane. Dysponuje polem roboczym o wymiarach: 1300x900mm. Na ploterze mogą powstać elementy reklamowe, dekoracyjne itp..

 • Drukarka HBOT 3D F300 (FDM)

  Drukarka HBOT 3D F300 (FDM) umożliwiająca wykonanie detali z tworzyw takich jak: ABS, PLA, HIPS, TPU, WOOD, PET-G, GLASS. Dysponuje polem roboczym o wymiarach: 300x300x300mm. Na drukarce mogą powstać elementy dekoracyjne lub podzespoły i obudowy prototypowych urządzeń.

 • Drukarka Formlabs Form 2 (SLA)

  Drukarka Formlabs Form 2 (SLA) wraz z dedykowanymi peryferiami Form Wash oraz Form Cure umożliwiająca wykonanie detali w różnych żywicach – od materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę do materiałów symulujących PP lub ABS. Dysponuje polem roboczym o wymiarach: 145x145x175mm. Na drukarce mogą powstać elementy dekoracyjne lub podzespoły i obudowy prototypowych urządzeń.

 • Spawarka (TIG AC/DC, MMA)

  Spawarka (TIG AC/DC, MMA) umożliwiająca spawanie ręczne metodą TIG: stali konstrukcyjnej, stali jakościowej, miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Na terenie zakładu posiadamy jedno stanowisko spawalnicze o wymiarach 1500×1000 mm, wraz z wyposażeniem.

  Diagnostyka drganiowa oraz wyważanie wirników w łożyskach własnych.

  Miernik i analizator drgań MBJ Electronics DIAMOND 401B

  Miernik i analizator drgań MBJ Electronics DIAMOND 401B umożliwiający podstawowe pomiary drgań, prędkości obrotowej oraz fazy jak również zaawansowaną analizę częstotliwościową czy rejestrację odczytów.