Opinie o innowacyjności

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe,  na mocy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018r. poz. 141 z późn. zm.), jesteśmy uprawnieni do sporządzania opinii o innowacyjności dotyczących technologii, produktów, usług i procesów. Dokument taki stanowi potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja jest innowacyjna w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju lub świata.

Przykładowe opinie sporządzone przez CBR SoftBlue SA:

 • ploter z głowicą wielonarzędziową i szeregiem innych innowacyjnych rozwiązań w Przedsiębiorstwie Budowlano-Instalacyjnym „Jan Emmert”,
 • innowacyjna linia technologiczna usprawniająca realizację procesów obróbki elementów prefabrykowanych w Infratech sp. z o. o. sp. k.,
 • technologia automatycznej maszyny zbierającej w Wydawnictwie KRESKA,
 • innowacja produktowa i procesowa w zakresie prefabrykacji ślusarki budowlanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MIRAMET Jerzy Kwiatkowski.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą naukowo-techniczną możemy przygotować opinie w zakresie branż takich jak:

 • ICT,
 • Elektronika,
 • Procesy i technologia obróbki mechanicznej,
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i automatyka,
 • Ochrona środowiska,
 • Procesy chemiczne,
 • Itd.