eco solutions
Monitoring głównego licznika energii elektrycznej

Monitorowanie głównego licznika energii daje szeroki pogląd nie tylko na ilość zużywanej energii, ale również na charakterystykę poboru, zarejestrowane moce i wiele innych. Energetykowi pozwala stwierdzić na ile poprawnie jest zamówiona moc, na bieżąco kontrolować zapotrzebowanie na energię, parametry dostarczanej energii, a także identyfikować „wąskie gardła” instalacji. W ten sam sposób można analizować wskazania podliczników, np. stacji transformatorowych, ważniejszych obwodów elektrycznych lub odbiorników.

Sposób podłączenia do licznika gazu

 • łączem komunikacyjnym z licznikiem rozliczeniowym (po uzgodnieniu z Operatorem),
 • łączem komunikacyjnym z podlicznikiem lub analizatorem (np. Modbus),
 • odczyt impulsów świetlnych diody LED na liczniku bez komunikacji

Standardowe dashboardy prezentacyjne

Bieżące parametry przyłącza lub stacji transformatorowej

 • aktualna moc czynna, bierna, tgφ,
 • wartości napięć, prądów na fazach i ich symetria,
 • wykres mocy za ostatnią godzinę

Analiza zużycia energii ostatniej doby

 • wykres mocy chwilowej i 15-minutowej (okno przesuwne) oraz tgφ,
 • predykcja mocy 15-minutowej,
 • alarmy zagrożenia lub przekroczenia mocy zamówionej,
 • historia alertów w oglądanym okresie

Analiza zużycia energii ostatniej doby

 • dobowe zużycie energii wraz z szacunkowymi kosztami,
 • wykres zarejestrowanych mocy: średniodobowej, maksymalnej i minimalnej w dobie

System zarządzania i monitorowania zużycia energii

Nadzór głównego licznika energii elektrycznej i systemy do monitorowania zużycia energii w procesie produkcji.

wyślij zapytanie

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy.
Bądz częścią dobrej transformacji!

Zacznij zmianę od swojego najbliższego otoczenia – AirDron  na straży czystego powietrza oraz bezpieczeństwa publicznego.

skontaktuj się