eco solutions
Nadzór głównego licznika gazu z funkcją strażnika mocy

Monitoring gazomierza głównego pozwala precyzyjnie kontrolować pobór gazu, jak i kontrolować realizację mocy umownej (zużycie w ciągu 1-godziny). Charakterystyka poboru gazu pozwala stwierdzić na ile poprawnie jest zamówiona moc, a także odpowiednio szybko zareagować na zagrożenie jej przekroczenia. W ten sam sposób można analizować wskazania podliczników gazu, np. ważniejszych odbiorników.

Funkcja strażnika mocy gazu

Po wykryciu zagrożenia przekroczenia mocy umownej ADC może wysłać powiadomienie e-mail oraz zmienić stan bezpotencjałowego styku (przekaźnik). Styk może posłużyć do właściwej reakcji na zagrożenie:

 • załączyć sygnalizator świetlny/dźwiękowy
 • wymusić wyłączenie lub zmniejszenie mocy kotła gazowego do końca godziny rozliczeniowej
 • wyłączyć do końca godziny rozliczeniowej centralę wentylacyjną

Sposób podłączenia do licznika gazu

 • łączem komunikacyjnym z przelicznikiem gazu (po uzgodnieniu z Operatorem),
 • łączem komunikacyjnym z podlicznikiem (np. Modbus, GazModem),
 • rejestracją i analizą impulsów na liczniku bez komunikacji.

Standardowe dashboardy prezentacyjne strażnika mocy gazu

Bieżące parametry przyłącza

 • chwilowy przepływ gazu,
 • zadeklarowana moc zamówiona,
 • zużycie gazu od początku godziny rozliczeniowej,
 • estymowany pobór gazu do końca godziny rozliczeniowej,
 • minuta w godzinie rozliczeniowej,
 • wykres chwilowego przepływu gazu za ostatnią godzinę.

Zużycie gazu w ciągu ostatnich 30-dni

 • dobowe zużycie gazu wraz z przeliczeniem na kWh oraz szacowane koszty,
 • wykres chwilowego przepływu gazu w ciągu miesiąca,
 • wykres godzinowych poborów gazu w ciągu miesiąca.

Nadzór głównego licznika gazu z funkcją strażnika mocy – SoftBlue

Tworzymy oprogramowania na zamówienie!

Zapraszamy integratorów do współpracy

wyślij zapytanie

w SoftBlue zmieniamy świat na lepszy.
Bądz częścią dobrej transformacji!

Zacznij zmianę od swojego najbliższego otoczenia – AirDron  na straży czystego powietrza oraz bezpieczeństwa publicznego.

skontaktuj się