eco solutions
System monitoringu i analizy rozbioru wody

System monitoringu i analizy rozbioru wody

SoftBlue SA prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad systemem zdalnego monitoringu wodomierzy. Jest to innowacyjne połączenie rozwiązań IoT oraz zaawansowanej analityki danych z wykorzystaniem algorytmów AI. Pozwala znacząco zmniejszyć poziom wycieków z sieci, zoptymalizować wykorzystanie cennych zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji.

Niekorzystne zmiany klimatyczne już teraz skutkują deficytem wody i coraz częściej występującymi suszami. Problem jest zauważalny zarówno w skali globalnej, jak i na poziomie krajowym. W odpowiedzi na nie uruchomiono programy rządowe wspierające projekty optymalizujące gospodarowanie zasobami czystej wody. Jednym z takich działań jest wdrożenie narzędzia do rejestracji i analizy systemu wodociągowego.

Team SoftBlue tworzy unikatowy system, który pozwoli wynieść na wyższy poziom sposób zarządzania i eksploatację sieci wodociągowej. Naszym celem jest dostarczenie spółkom wodociągowym nowoczesnego rozwiązania, które umożliwia:

 • pozyskanie precyzyjnych danych o przepływach wody w całej lub części sieci wodociągowej (dane zsynchronizowane w czasie, gęste odczyty),
 • dostarczanie danych o zużyciu do systemu rozliczeniowego,
 • wykrywanie istniejących i nowych wycieków uwzględniających przepływy i ciśnienia,
 • wykrywanie źle dobranych wodomierzy,
 • wykrywanie uszkodzonych wodomierzy (np. podwyższony próg rozruchu),
 • wykrywanie wąskich gardeł sieci (spadki ciśnienia przy wyższych przepływach),
 • określenie cech rozbiorów wody (np. współczynniki nierównomierności) dla sklasyfikowanych grup odbiorców czy nawet rodzajów armatury odbiorczej (zmywarka, zlew, ubikacja),
 • dostarczenie odbiorcom nowych usług tj.: wykrywanie wycieków w instalacji wewnętrznej, informowanie o rozszczelnieniu instalacji, prezentacja profilu zużycia wody

zapytaj o ofertę

Budowa systemu

Całość systemu będzie się składać z dwóch podstawowych elementów: nakładki wodomierza oraz oprogramowania serwerowego.

Nakładka wodomierzowa jest projektowana w taki sposób, aby posiadała unikalne cechy tj.:

 • kompatybilność z większością dostępnych na rynku modeli wodomierzy,
 • lokalna rejestracja danych szczegółowych o zużyciu,
 • analiza danych już w nakładce,
 • autonomiczne wykrywanie anomalii z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Oprogramowanie serwerowe będzie działać w strukturze klient-serwer. Tutaj odbywać się będą analizy historyczne dla poszczególnych wodomierzy jak i analizy przekrojowe, porównawcze, optymalizacyjne i predykcyjne.

System będzie posiadał intuicyjny panel obsługowy dedykowany służbom zakładu wodociągowego.

Tutaj dostępna będzie także konfiguracja systemu jak i wszelkie funkcjonalności użytkowe ważne z punktu widzenia dostawcy wody. Dla odbiorców końcowych planowany jest natomiast osobny portal www z prezentacją danych o zużyciu oraz konfiguracją alarmów.

Wynieś na wyższy poziom sposób zarządzania i eksploatację sieci wodociągowej!

Napisz do nas i poznaj szczegółowe zasady funkcjonowania rozwiązania SoftBlue.

wyślij zapytanie

Główne korzyści w drożenia systemu monitoringu i analizy rozbioru wody dla spółki wodociągowej?

 • wykrywanie wycieków wody wraz ze wskazaniem obszaru wystąpienia – ograniczenie kosztów utraconej wody,
 • wykrywanie nierozliczonej wody (źle dobrane lub uszkodzone wodomierze, nieopomiarowane odbiory),
 • zmniejszenie kosztów dystrybucji wody (dane do sterowania przepompowniami),
 • narzędzia wspierające projektowanie instalacji wodociągowej na podstawie rzeczywistych danych i modeli rozbiorowych,
 • gotowe narzędzia do wprowadzania nowych typów taryf (czasowe, progresywne),
 • budowanie wizerunku spółki wodociągowej jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie.

zapytaj o ofertę

Kluczowe zalety dla odbiorcy końcowego

 • bardziej stabilne ciśnienie wody,
 • bieżąca kontrola zużycia wody oraz podgląd profilu zużycia,
 • informowanie o możliwych wyciekach w instalacji odbiorczej (wyciek stały, pęknięta rura),
 • wsparcie w zmianie nawyków prowadzących do racjonalizacji zużycia wody.

Korzystny wpływ na środowisko naturalne

 • znaczącego zmniejszenia strat czystej wody (szybka detekcja wycieków, określanie obszaru wycieków),
 • zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na cele uzdatniania i dystrybucji wody,
 • budowania świadomości odbiorców o wykorzystaniu czystej wody,
 • promowania racjonalnego wykorzystania czystej wody.

zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami i dowiedz się,
jak możemy razem wprowadzić zielone inicjatywy w Twojej firmie.

skontaktuj się