Smogobus – mobilny system do monitorowania jakości powietrza

Smogobus mobilny system do monitorowania jakości powietrza od SoftBlue

Smogobus mobilny system do monitorowania jakości powietrza od SoftBlue

Smogobus – Twoja mobilna stacja badania jakości powietrza

Badania prowadzone w różnych lokalizacjach przy użyciu Smogobusa dostarczają w czasie rzeczywistym rzetelnych informacji, czy na danym obszarze występuje problem ze zbyt dużą koncentracją pyłów zawieszonych w powietrzu.

Dron antysmogowy - schemat działania

Smogobus – system monitorowania pyłów zawieszonych  PM1, PM2.5 oraz PM10

Smogobus mobilny system do monitorowania jakości powietrza od SoftBlue

Smogobus mobilny system do monitorowania jakości powietrza od SoftBlue

Smogobus to innowacyjne rozwiązanie stworzone do zdalnego prowadzenia monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym.

Ten pionierski, mobilny system stworzony przez SoftBlue SA pozwala na wskaźnikowy bieżący pomiar poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM1,  PM2.5 i PM10. Istnieje także możliwość pobierania próbek powietrza do dalszej analizy laboratoryjnej.

Działania prewencyjne ze Smogobusem

Smogobus nie tylko dokonuje pomiaru stopnia zanieczyszczenia powietrza, ale także pełni funkcję prewencyjną. Przeprowadzone przez nas badania CATI wskazują, że sama świadomość istnienia kontroli przy użyciu nowoczesnych technologii zmniejszy o 40% użycie odpadów jako paliwa do pieców przydomowych.
Jest to zatem idealne rozwiązanie, które samoistnie przyczyni się do zmniejszenia stopnia zanieczyszczania środowiska i powstrzyma duży odsetek obywateli przed wrzucaniem do pieca rzeczy nieprzeznaczonych do spalania.

Wiarygodność pomiarów powietrza

Decydując się na  wykorzystanie Smogobusa do pomiarów masz pewność, że otrzymujesz wiarygodne dane. Wysoka jakość i rzetelność pomiarów wynika m.in. z zastosowania precyzyjnego licznika cząstek zgodnego z normą ISO 21501-04.

Pomiar jakości powietrza w czasie rzeczywistym bazuje na metodzie rozproszeniowej fotometrii laserowej, która jest metodą wskaźnikową do metody referencyjnej manualnej zgodnej z normą PN-EN 12341:2014-07.

Smogobus – system do monitorowania jakości powietrza

Zależy nam na stanie środowiska, dlatego proponujemy rozwiązania dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. W zależności od Twoich potrzeb, możesz zamówić usługę mobilnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza lub też kupić kompletne rozwiązanie. W ramach pierwszego wariantu nasi specjaliści przyjadą Smogobusem we wskazane miejsce i w sposób profesjonalny dokonają niezbędnych pomiarów.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom instytucji związanych z ochroną środowiska i Jednostkom Samorządu Terytorialnego,  które potrzebują wykonywać pomiary często, przygotowaliśmy kompleksowy produkt do badania jakości powietrza we własnym zakresie. SoftBlue zapewnia merytoryczne przeszkolenie oraz fachową pomoc i doradztwo.

Realizacje – monitorowanie stanu jakości powietrza

Zespół SoftBlue tworzą najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie, dlatego z sukcesem działamy na rynku już od 17 lat. W związku z rosnącym problemem zanieczyszczenia powietrza skutecznie wspieramy działania coraz większej liczby jednostek samorządowych w działaniach prośrodowiskowych.

Do tej pory zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów, m.in. dla:

Herb Raszyna
Herb Mogilna
Herb Otwocka
Herb Pabianic
Herb Piastowa
Herb Bydgoszczy
Herb Mińska Mazowieckiego
Herb Białegostoku

Smog

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który staje się tematem ważnym nie tylko dla obrońców środowiska. Smog – mimo zaostrzonych norm emisyjnych i proekologicznych inicjatyw – jest wszechobecny a poziom zanieczyszczenia z roku na rok wzrasta. Szczególnie niebezpieczny jest pył zawieszony,  pochodzący z niskiej emisji /PM2.5 oraz PM10/. Polska pod  tym względem zajmuje trzecie miejsce z piętnastu najbardziej zanieczyszczonych krajów. Cząstki pyłu PM2.5, ze względu na niewielkie rozmiary, przenikają przez maseczki – dlatego nie ma skutecznego sposobu ochrony przed nimi.

Skażone powietrze, które codzienne wdychamy, zagraża życiu i zdrowiu ludzi – smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci oraz występowania wielu chorób układu oddechowego i krążeniowego. Istnieje coraz więcej dowodów na jego negatywny wpływ na płodność, przebieg ciąży oraz zwiększenie częstotliwości występowania cukrzycy typu drugiego, stanów zapalnych a nawet choroby Alzheimera i demencji. Poza pogorszeniem stanu zdrowia ludzi i zmianami klimatu, zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do przyspieszonego niszczenia zabytków i innych dóbr kultury.

Monitoring powietrza atmosferycznego  pozwala na ocenę jakości powietrza i bieżące sprawdzanie, czym tak naprawdę oddychamy. Analiza składu niskiej emisji przy użyciu profesjonalnego sprzętu tj. AirDron i Smogobus pozwoli określić stopień zanieczyszczenia powietrza i podjąć konkretne działania prewencyjne.

KONTAKT


Porozmawiaj ze specjalistą!Nie jest ci obojętna ekologia i sprawa zanieczyszczenia smogiem?

Sprawdź także AirDron! – Dron antysmogowy

SPRAWDŹ