Oprogramowanie medyczne dla przychodni oraz szpitali

Systemy medyczne projektowane przez SoftBlue SA to narzędzia ułatwiające zarządzanie i funkcjonowanie jednostek służby zdrowia.  Są one owocem wieloletniej współpracy z personelem medycznym i administracyjnym, który dostarcza najtrafniejszych uwag i pomysłów. Nasze system cały czas podlegają dalszemu rozwojowi- tak aby w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Zadaniem systemów jest uproszczenie i przyspieszenie pracy placówki, a co za tym idzie poprawa efektywności jej działania.

SoftBlue SA dostarcza rozwiązania systemowe tj.:

 • HIMS – szpitalny system informacyjny – służy do zarządzania medycznymi, administracyjnymi, finansowymi i prawnymi aspektami funkcjonowania szpitala,
 • RIMS – radiologiczny system informacyjny – skupia się na procedurach wykonywanych w obszarach diagnostyki obrazowej – obsługuje rejestrację i zlecenia a także współpracuje z systemem PACS,
 • PIMS – farmaceutyczny system informacyjny – wspomaga pracę apteki szpitalnej poprzez ułatwienie prowadzenia gospodarki lekowej i ewidencję planowania oraz realizowania terapii lekowych,
 • LIMSlaboratoryjny system informacyjny – wspiera wykonywanie testów oraz ich weryfikację, interpretację i udostępnienie wyników jednostce zlecającej.

Oprogramowanie medyczne dla przychodni

W ramach  projektu wdrożony został Zintegrowany System Informatyczny dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku obejmującego 2 lokalizacje – dwie przychodnie.

Cały projekt zrealizowany był w bardzo krótkim czasie 8 tygodni. W tym okresie zostały wykonane migracje danych z dotychczasowych dwóch systemów informatycznych do jednego spójnego systemu.

Voicebot medyczny dla przychodni

EasyBot  to  głosowy asystent, który usprawnia komunikację z pacjentami oraz przyspiesza proces obsługi klienta.
Medyczny asystent głosowy zbudowany jest z kilku warstw, które umożliwiają mu rozumienie ludzkiej mowy i kontekstu wypowiedzi, a za pomocą zdefiniowanych intencji, przeprowadzenie pełnego scenariusza rozmowy i raportowania o jej rezultacie.

Integracja bota głosowego z systemem HIS placówki medycznej umożliwi automatyzację wszystkich procesów związanych z obsługą pacjenta, takich jak umawianie i potwierdzanie wizyt, zamówienia recept, przeprowadzanie wywiadu wstępnego, czy kontakt z lekarzem w sytuacjach awaryjnych

Medyczne systemy informatyczne moduły:

 • Przychodnia – rejestracja, deklaracje POZ,
 • Przychodnia – statystyka/ rozliczenia z płatnikami,
 • Przychodnia – gabinet lekarski,
 • Przychodnia – gabinet zabiegowy,
 • Przychodnia – gabinet okulisty,
 • Przychodnia – gabinet medycyny pracy,
 • Przychodnia – gabinet stomatologiczny,
 • Przychodnia – pracownia diagnostyczna,
 • Przychodnia – punkt pobrań,
 • Przychodnia – prowizja lekarza,
 • Przychodnia – sprzedaż usług medycznych,
 • Przychodnia – rehabilitacja – planowanie zabiegów,
 • Przychodnia – rehabilitacja – pracownia rehabilitacyjna,
 • Archiwum dokumentacji medycznej podpisanej cyfrowo,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – podpis elektroniczny  i certyfikaty,
 • Wspomaganie rozliczeń umów AOS i JGP,
 • Przychodnia  – ankiety, zarządzanie dokumentacją bezpieczeństwa,
 • Baza leków  – odpłatności leków,
 • Pracownia Radiologiczna RIS,
 • Serwery PACS.

W ramach powyższych modułów zostały zrealizowane i wdrożone e-usługi dostępne dla pacjenta:

 • E-rejestracja,
 • E-komunikacja – telemedycyna,
 • E-recepta,
 • E-dokumentacja,
 • E-kontrahent,
 • E-laboratorium,
 • E-terminarz wizyt
 • E-kopia bezpieczeństwa,
 • Portal informacyjny  dla przychodni.