Systemy LIMS

Laboratory Management System to innowacyjne rozwiązanie automatyzujące pracę każdego nowoczesnego laboratorium. Opiera się na serwerowym oprogramowaniu i  pozwala usprawnić codzienną organizację pracy.

Kluczowe funkcje oprogramowania LIMS to między innymi:

  • obsługa przepływu pracy,
  • śledzenie danych,
  • elastyczna architektura,
  • interfejsy wymiany danych, które w pełni wspierają użycie w środowiskach podlegających regulacjom (normy, ustawy),
  • zaawansowana ewidencja i śledzenia próbek,
  • automatyczne harmonogramowanie badań,
  • raportowanie wprost z systemu.

Wszystkie te kwestie sprawiają, że system LIMS jest prosty w użyciu, adresuje kluczowe potrzeby w zakresie usprawnienia pracy laboratorium oraz co najważniejsze – pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych błędów. Możliwość integracji ze sprzętem laboratoryjnym różnych producentów sprawia, że autorski system LMS firmy SoftBlue dopasowuje się doskonale do istniejącego środowiska laboratorium, na zasadzie ewolucji a nie rewolucji. Dzięki modułowej budowie dostosowywanie może postępować w pożądanym przez klienta tempie i w zaplanowanych wcześniej obszarach.

W 2019 roku Laboratorium Ochrony Środowiska w PERN S.A. rozpoczęło przygotowania do certyfikacji jakości swoich badań przez PCA. Wdrożenie systemu informatycznego, który z jednej strony spełniłby restrykcyjne wymagania norm, a z drugiej nie zaburzył istniejących już i utartych procesów okazało się wyzwaniem bardziej organizacyjnym niż technologicznym.

Wdrożenie zostało rozpoczęte od zautomatyzowanego rejestru próbek oraz harmonogramowania ich poboru. Specyficzny charakter pracy tego laboratorium spowodował, że praca nad dopasowaniem mechanizmów budowy harmonogramu odbyła się zgodnie z pryncypiami SCRUM, w kilku iteracjach cyklicznie dostarczanego do testów oprogramowania.

System LIMS wdrożenie oprogramowania:

Wdrożenie nowych narzędzi zostało zorganizowane na zasadzie płynnego przejścia z papierowej dokumentacji do systemowego zarządzania próbkami, badaniami, raportami i numeracją wszystkich obiektów. Rejestry elektroniczne i papierowe były przez krótki czas prowadzone równolegle. Przełomowym momentem dla pracy laboratorium był audyt PCA, po którym laboratorium zdecydowało się przejść już w pełni na system elektroniczny. Ze względu na charakterystyczną sezonowość badań, początkowa faza wymagała ścisłej współpracy zespołu Klienta i SoftBlue SA w celu udrożnienia kumulacji dokumentów w nowych elektronicznych procesach obsługi. Gdy kolejka oczekujących do realizacji dokumentów i nowy sposób działania ugruntował się w organizacji, pracownicy laboratorium zaczęli dostrzegać możliwości jeszcze większego usprawnienia procesów mających miejsce na co dzień w ich pracy. Zaowocowało to pakietem prac dodatkowych, które równolegle z obsługą bieżących zgłoszeń zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie i przyniosły założone efekty.