Platforma Workflow – system wspomagania obiegu dokumentów

Obecna sytuacja rynkowa oraz szeroka dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych  wymuszają na przedsiębiorstwach dążenie do maksymalnej wydajności pracy oraz elastycznego reagowania na zmieniające się warunki. Aby utrzymać konkurencyjność i pozyskiwać nowe udziały w rynku niezbędne staje się wdrażanie rozwiązań optymalizujących zarządzanie procesami biznesowymi.

Potrzeby te są szczególnie widoczne wśród rozwijających się firm, które w pewnym momencie docierają do etapu, gdzie ilość spraw i ich rozciągłość, komunikacja oraz rozliczanie efektywności działań wymykają się spod kontroli.

Proces biznesowy powinien być traktowany jako ciąg zdarzeń następujących po sobie w sposób zorganizowany, przemyślany, a co najważniejsze  mający również w sobie pełen  walor pracy grupowej. Płynne przekazywanie informacji oraz automatyzacja procesów przyczynia się do znacznego przyspieszenia pracy i zwiększenia efektywności działań całej firmy. Aby ułatwić przedsiębiorcom realizację tych celów SoftBlue stworzyło system Worklow, który wychodzi na przeciw typowym problemom związanym z mało wydajnym i chaotycznym zarządzaniem. Jest on także odpowiedzią na wyzwania związane z pojawieniem się COVID-19 tj.  cyfryzacja  procesów biznesowych umożliwiająca utrzymanie działania instytucji/firmy w formie zdalnej.

Korzyści z wdrożenia systemu Worklfow

Systemy organizacji i cyfrowej realizacji  procesów biznesowych  Softblue S.A. służą uporządkowaniu i pełnej kontroli obiegu dokumentów, zadań i  spraw – w pełni wystandaryzowanym środowisku uwzględniającym wyzwania organizacji pracy w formie zdalnej a także wymienności uczestników samego procesu biznesowego. W każdej instytucji kluczowym elementem optymalizacji kosztów jest możliwość rzetelnego rozliczania czasu, kosztów i efektywności działania działania procesu oraz pracowników. Wykorzystując rozwiązania Workflow Zarząd zyskuje kontrolę nad procesami i zasobami ludzkimi, pracownicy doceniają go natomiast za nową  wyższą jakość i komfort pracy.

Wypełnienie elektronicznego formularza powiadomienia jest dostępne dla zalogowanych użytkowników. Podmiot działający na rynku spożywczym wprowadzający po raz pierwszy do obrotu ww. środki spożywcze zakłada konto. W jego ramach może utworzyć dowolną liczbę użytkowników uprawnionych do składania powiadomienia w jego imieniu.

Na wskazany przy rejestracji adres e-mail danego podmiotu przychodzą powiadomienia o każdorazowej zmianie statusu powiadomienia w rejestrze.
System w swoim procesie organizuje i ułatwia podjęcie decyzji o dopuszczeniu do obrotu żywności, bazując na ilości i działaniu preparatów składających się na rejestrowany suplement lub produkt żywnościowy.