Workflow

Obecna sytuacja rynkowa oraz szeroka dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych  wymuszają na przedsiębiorstwach dążenie do maksymalnej wydajności pracy oraz elastycznego reagowania na zmieniające się warunki. Aby utrzymać konkurencyjność i pozyskiwać nowe udziały w rynku niezbędne staje się wdrażanie rozwiązań optymalizujących zarządzanie procesami biznesowymi.

Potrzeby te są szczególnie widoczne wśród rozwijających się firm, które w pewnym momencie docierają do etapu, gdzie ilość spraw i ich rozciągłość, komunikacja oraz rozliczanie efektywności działań wymykają się spod kontroli.

Proces biznesowy powinien być traktowany jako ciąg zdarzeń następujących po sobie w sposób zorganizowany, przemyślany, a co najważniejsze  mający również w sobie pełen  walor pracy grupowej. Płynne przekazywanie informacji oraz automatyzacja procesów przyczynia się do znacznego przyspieszenia pracy i zwiększenia efektywności działań całej firmy. Aby ułatwić przedsiębiorcom realizację tych celów SoftBlue stworzyło system Worklow, który wychodzi na przeciw typowym problemom związanym z mało wydajnym i chaotycznym zarządzaniem. Jest on także odpowiedzią na wyzwania związane z pojawieniem się COVID-19 tj.  cyfryzacja  procesów biznesowych umożliwiająca utrzymanie działania instytucji/firmy w formie zdalnej.

Korzyści z wdrożenia systemu Worklfow

Systemy organizacji i cyfrowej realizacji  procesów biznesowych  Softblue S.A. służą uporządkowaniu i pełnej kontroli obiegu dokumentów, zadań i  spraw – w pełni wystandaryzowanym środowisku uwzględniającym wyzwania organizacji pracy w formie zdalnej a także wymienności uczestników samego procesu biznesowego. W każdej instytucji kluczowym elementem optymalizacji kosztów jest możliwość rzetelnego rozliczania czasu, kosztów i efektywności działania działania procesu oraz pracowników. Wykorzystując rozwiązania Workflow Zarząd zyskuje kontrolę nad procesami i zasobami ludzkimi, pracownicy doceniają go natomiast za nową  wyższą jakość i komfort pracy.

Wypełnienie elektronicznego formularza powiadomienia jest dostępne dla zalogowanych użytkowników. Podmiot działający na rynku spożywczym wprowadzający po raz pierwszy do obrotu ww. środki spożywcze zakłada konto. W jego ramach może utworzyć dowolną liczbę użytkowników uprawnionych do składania powiadomienia w jego imieniu.

Na wskazany przy rejestracji adres e-mail danego podmiotu przychodzą powiadomienia o każdorazowej zmianie statusu powiadomienia w rejestrze.
System w swoim procesie organizuje i ułatwia podjęcie decyzji o dopuszczeniu do obrotu żywności, bazując na ilości i działaniu preparatów składających się na rejestrowany suplement lub produkt żywnościowy.