Projekty UE

inno
  Firma SOFTBLUE jest beneficjenetem projektu POIG 8.2.
Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SOFTBLUE a jej partnerami biznesowymi.
Wartość projektu: 611 200,00 zł  w tym kwota dofinansowania: 418 020,00 zł
Realizacja projektu ma na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy ściśle współpracującymi ze sobą firmami.

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.