Raporty bieżące EBI/ESPI

2020

Raporty EBI

DataNazwa
14-09-2020 20:55:52
Bieżący 12/2020

Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

14-09-2020 20:48:27
Bieżący 11/2020

Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

08-09-2020 20:02:52
Bieżący 10/2020

Emisja akcji w ramach kapitału docelowego

08-09-2020 19:58:15
Bieżący 9/2020

Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wydanie akcji w ramach kapitału warunkowego

14-08-2020 19:36:21Kwartalny 8/2020

Raport okresowy za II kwartał 2020r.

15-07-2020 22:04:59Bieżący 7/2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 15 lipca 2020r.

19-06-2020 18:23:26Bieżący 6/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

27-05-2020 06:08:57Roczny 5/2020

Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2019

25-05-2020 14:03:41Bieżący 4/2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

15-05-2020 21:47:20Kwartalny 3/2020

Raport okresowy za I kwartał 2020r.

14-02-2020 21:54:34Kwartalny 2/2020

Raport okresowy za IV kwartał 2019

27-01-2020 07:15:58Bieżący 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Raporty ESPI

DataNazwa
10-09-2020 19:36:05
Bieżący 33/2020

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki

10-09-2020 19:28:55
Bieżący 32/2020

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki

08-09-2020 20:42:23
Bieżący 31/2020

Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.

08-09-2020 20:34:23
Bieżący 30/2020

Zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Softblue S.A.

08-09-2020 20:25:08
Bieżący 29/2020

Zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A.

08-09-2020 20:15:28
Bieżący 28/2020

Realizacja płatności z tytułu umów zawartych w dniu 22 lipca 2020 r.

26-08-2020 20:32:18Bieżący 27/2020

Zawarcie umowy pożyczki

26-08-2020 20:20:35Bieżący 26/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

26-08-2020 20:14:15Bieżący 25/2020

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

21-08-2020 06:48:48Bieżący 24/2020

Opracowanie prototypu urządzenia COVID-WATCH

31-07-2020 21:38:13Bieżący 23/2020

Zawarcie umowy o współpracy

23-07-2020 18:54:03Bieżący 22/2020

Zawarcie istotnych umów z podmiotem zagranicznym

23-07-2020 18:50:03Bieżący 21/2020

Zawarcie istotnych umów ze spółką Joyfix Ltd

23-07-2020 18:41:28Bieżący 20/2020

Zawarcie istotnych umów z Inventionmed S.A.

20-07-2020 18:24:13Bieżący 19/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 15.07.2020

19-06-2020 18:13:45Bieżący 18/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

10-06-2020 18:19:45Bieżący 17/2020

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

29-05-2020 20:25:05Bieżący 16/2020

Zawarcie umowy pożyczki

29-05-2020 20:20:02Bieżący 15/2020

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

29-05-2020 20:15:02Bieżący 14/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

29-05-2020 19:58:37Bieżący 13/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

26-05-2020 18:21:45Bieżący 12/2020

Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego

22-05-2020 17:30:35Bieżący 11/2020

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

15-04-2020 18:51:47Bieżący 10/2020

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA SOFTBLUE S.A.

15-04-2020 18:42:02Bieżący 9/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki SOFTBLUE S.A.

27-03-2020 19:18:00Bieżący 8/2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”

13-03-2020 21:20:25Bieżący 7/2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnej platformy konsumenckiej

11-03-2020 19:13:07Bieżący 6/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

10-03-2020 19:27:07Bieżący 5/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

09-03-2020 21:40:12Bieżący 4/2020

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

06-03-2020 18:58:15Bieżący 3/2020

Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (MNDA)

06-02-2020 19:57:20Bieżący 2/2020

Zawarcie umowy dystrybucji

14-01-2020 20:43:46Bieżący 1/2020

Otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania

2019

Raporty EBI

DataNazwa
2019-11-14 19:54:30Kwartalny  14/2019

Raport okresowy za III kwartał 2019 r.

2019-10-11 17:30:14Bieżący 13/2019

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2019-08-14 19:04:21Kwartalny 12/2019

Raport okresowy za II kwartał 2019 r.

2019-07-31 17:51:50Bieżący 11/2019

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie SoftBlue S.A.

2019-06-26 19:52:44Bieżący 10/2019

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta Softblue S.A.

2019-06-26 18:27:58Bieżący 9/2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

2019-06-01 14:43:05Roczny 8/2019

Korekta Raportu rocznego SoftBlue S.A. za rok 2018

 2019-05-31 22:20:30Bieżący 7/2019 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-31 21:40:08Roczny 6/2019

Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2018

2019-05-15 21:36:29Kwartalny 5/2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

2019-05-15 15:58:15Bieżący 4/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2019-02-14 20:26:53Kwartalny  3/2019

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

2019-01-28 18:45:20Bieżący 2/2019

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2019-01-25 17:45:20Bieżący 1/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Raporty ESPI

DataNazwa
2019-12-23 19:59:06Bieżący 10/2019

Informacja dot. dofinansowania Projektu: „Centrum Badawczo – Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”.

2019-12-19 21:19:36Bieżący 9/2019

Podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarowych

2019-10-21 19:56:28Bieżący 8/2019

Podpisanie aneksu do umowy o wydłużenie realizacji zamówienia

2019-06-27 11:23:39Bieżący  7/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 26.06.2019

2019-05-31 22:11:26 Bieżący  5/2019 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-06 19:13:14Bieżący 4/2019

Podpisanie umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji

2019-04-17 21:13:24Bieżący 3/2019

Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.

2019-01-23 21:12:05

Bieżący 2/2019

Podpisanie umowy na realizację projektu dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

2019-01-07 18:03:55Bieżący 1/2019

Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A. jako najkorzystniejszej

2018

Raporty EBI

DataNazwa
2018-11-14 20:15:12

Kwartalny | 12/2018


Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
2018-08-14- 21:28:10 Kwartalny | 11/2018Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
2018-07-27 19:38:22 Bieżący | 10/2018
Rejestracja przez sąd zmian w Statucie SoftBlue S.A.
2018-07-11 17:47:47Bieżący | 9/2018Sprostowanie protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SoftBlue S.A. w dniu 27 czerwca 2018
r. Softblue Spółka Akcyjna
2018-06-28 14:28:03Bieżący | 8/2018Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 27 czerwca 2018
r. Softblue Spółka Akcyjna
2018-06-22 20:11:46 Bieżący | 7/2018Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Softblue Spółka Akcyjna
2018-06-01 17:40:57Bieżący | 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

2018-05-30 18:44:42Roczny | 5/2018

Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2017

2018-05-29 19:58:02Kwartalny | 4/2018


Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

2018-05-15 22:41:41Kwartalny | 3/2018

Raport okresowy za I kwartał 2018r.

2018-02-14 22:18:20Kwartalny | 2/2018
Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
2018-01-10 13:42:37Bieżący | 1/2018


Terminy przekazywania raportów okresowych
w roku 2018

Raporty ESPI

DataNazwa
2018-12-21 22:24:25Bieżący | 9/2018 przydział Obligacji
2018-12-21 22:05:05 Bieżący | 8/2018Zakończenie realizacji projektu
2018-12-18 22:09:40 Bieżący |7/2018


Objęcie Obligacji
2018-08-29 17:40:23 Bieżący | 6/2018

Podpisanie aneksu do umowy o wydłużenie realizacji zamówienia

2018-06-28 14:53:12Bieżący | 5/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SoftBlue S.A. z dn. 27.06.2018 SOFTBLUE S.A.
2018-06-22 20:02:59 Bieżący | 4/2018
Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

2018-06-01 17:29:34Bieżący | 2/2018


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał

2018-03-20 20:01:37Bieżący | 1/2018
Wydłużenie terminu realizacji umowy

2017

Raporty EBI

DataNazwa
2017-11-15 20:36:37Kwartalny | 19/2017

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku
2017-11-14 20:10:54Kwartalny | 18/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
2017-10-02 14:26:02Bieżący | 17/2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2017-08-14 21:33:14Kwartalny | 16/2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
2017-07-05 17:43:43Kwartalny | 15/2017

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
2017-06-28 12:41:59Bieżący | 14/2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
2017-06-20 22:46:32Kwartalny | 13/2017

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
2017-06-07 17:54:32Bieżący | 12/2017

Udział akcjonariuszy akcji serii C w WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r.
2017-06-01 16:31:29Bieżący | 11/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
2017-05-31 20:57:11Kwartalny | 10/2017

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
2017-05-31 20:46:33Roczny | 9/2017

Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2016
2017-05-31 08:15:38Bieżący | 8/2017

Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
2017-05-30 22:58:53Bieżący | 7/2017

Rozwiązanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
2017-05-30 22:46:50Kwartalny | 6/2017

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.
2017-05-12 22:05:52Kwartalny | 5/2017

Raport kwartalny za I kwartał 2017
2017-02-28 17:08:19Bieżący | 4/2017

Korekta raportu nr 35/2016: Informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii C
2017-02-14 22:31:52Kwartalny | 3/2017

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
2017-01-17 08:52:18Bieżący | 2/2017

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 rok
2017-01-10 09:25:05Bieżący | 1/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raporty ESPI

DataNazwa
2017-12-29 21:41:07Bieżący | 14/2017

Podpisanie umowy na realizację projektu przez spółkę Milisystem Sp. z o.o. w ramach programu GameINN
2017-10-25 20:29:00Bieżący | 13/2017

Wygranie przetargu na „Wykonanie e-Zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku”
2017-10-20 20:23:31Bieżący | 12/2017

Wygranie przetargu na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Biblioteki Narodowej
2017-10-10 17:18:16Bieżący | 11/2017

Wygranie przetargu na dostawę stanowiska modułowego z osprzętem dla Politechniki Częstochowskiej
2017-10-04 22:37:26Bieżący | 10/2017

Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu spółki Milisystem Sp. z o.o. w ramach programu GameINN
2017-06-29 11:00:03Bieżący | 9/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 28.06.2017
2017-06-23 22:48:38Bieżący | 8/2017

Istotna informacja dot. negocjacji (ESPI nr 11/2016 oraz ESPI nr 19/2016)
2017-06-23 22:43:33Bieżący | 7/2017

Istotna informacja dot. negocjacji (ESPI nr 23/2016)
2017-06-07 17:47:18Bieżący | 5/2017

Udział akcjonariuszy akcji serii C w WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r.
2017-06-01 16:28:04Bieżący | 4/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
2017-04-05 21:12:30Bieżący | 3/2017

Podpisanie znaczącej umowy
2017-03-28 15:59:56Bieżący | 1/2017

Ocena wniosku
2017-02-07 20:18:38Bieżący | 1/2017

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

2016

Raporty EBI

DataNazwa
2016-12-13 13:46:22Bieżący | 40/2016

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU SOFTBLUE SA
2016-11-14 19:55:35Kwartalny | 39/2016

Raport kwartalny za III kwartał 2016
2016-10-26 12:58:35Bieżący | 38/2016

Rejestracja zmiany statutu Spółki
2016-10-26 12:55:48Bieżący | 37/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
2016-10-05 17:34:47Bieżący | 36/2016

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
2016-10-05 15:26:58Bieżący | 35/2016

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C
2016-09-30 18:05:27Bieżący | 34/2016

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
2016-09-19 19:54:40Bieżący | 33/2016

Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii C
2016-08-16 18:24:03Kwartalny | 32/2016

Przekazanie raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.
2016-08-09 10:59:21Bieżący | 31/2016

Oferta publiczna akcji serii C z prawem poboru ? publikacja memorandum inwestycyjne – korekta
2016-08-08 19:18:02Bieżący | 30/2016

Oferta publiczna akcji serii C z prawem poboru ? publikacja memorandum inwestycyjne
2016-08-02 17:34:04Bieżący | 29/2016

Harmonogram oferty publicznej Spółki Softblue SA
2016-08-02 17:06:50Bieżący | 28/2016

Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru
2016-07-28 12:58:11Bieżący | 27/2016

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
2016-07-08 11:48:35Bieżący | 26/2016

Uzupełnienie raportu EBI nr 25/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. – Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
dla wprowadzenia akcji serii C.
2016-07-07 17:20:30Bieżący | 25/2016

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect
2016-06-30 14:52:50Bieżący | 24/2016

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencje
2016-06-29 18:48:47Bieżący | 23/2016

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru
2016-06-29 18:46:38Bieżący | 22/2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej Softblue SA
2016-06-29 18:33:39Bieżący | 21/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku.
2016-06-20 08:32:38Bieżący | 20/2016

Informacja o zawarciu umów typu lock-up na akcjach Spółki
2016-06-10 18:18:05Bieżący | 19/2016

Zawiadomienie akcjonariusza Pana Tomasza Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału
w ogólnej liczbie głosów
2016-06-10 17:56:02Bieżący | 18/2016

Zawiadomienie akcjonariusza Pana Michała Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału
w ogólnej liczbie głosów
2016-06-08 11:16:51Bieżący | 17/2016

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
2016-06-06 22:54:53Bieżący | 16/2016

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
2016-06-06 19:28:33Bieżący | 15/2016

Istotna informacja dodatkowa
2016-06-01 22:43:43Bieżący | 14/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
2016-06-01 09:44:12Bieżący | 13/2016

Otrzymanie znaczącej umowy
2016-05-31 19:36:37Roczny | 12/2016

Jednostkowy Raport Roczny za 2015 r.
2016-05-25 20:19:02Bieżący | 11/2016

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
2016-05-16 17:27:24Kwartalny | 10/2016

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2016-04-13 15:40:59Bieżący | 9/2016

Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departamentu Innowacji
w Ministerstwie Rozwoju.
2016-02-15 22:16:04Kwartalny | 8/2016

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2016-02-12 17:30:28Bieżący | 7/2016

Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Wrocławską
2016-01-27 11:03:29Bieżący | 6/2016

Pozytywna ocena weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie
2016-01-21 11:29:11Bieżący | 5/2016

Podpisanie znaczącej umowy
2016-01-20 18:46:04Bieżący | 4/2016

Zawarcie znaczącej umowy
2016-01-20 09:52:31Bieżący | 3/2016

Zawarcie istotnej umowy
2016-01-08 15:12:39Bieżący | 2/2016

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016roku
2016-01-08 08:36:23Bieżący | 1/2016

Istotna informacja
2015-12-23 14:51:55Bieżący | 6/2015

Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki

Raporty ESPI

DataNazwa
2016-12-22 12:17:29Bieżący | 23/2016

Istotna informacja dot. rozpoczęcia negocjacji.
2016-11-10 20:04:43Bieżący | 21/2016

Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Softblue S.A.Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Softblue S.A.
2016-10-24 18:30:50Bieżący | 21/2016

Podpisanie znaczącej umowyPodpisanie znaczącej umowy
2016-10-04 08:38:47Bieżący | 20/2016

Korekta raportu 14/2016
2016-09-30 17:56:11Bieżący | 19/2016

Istotna informacja dot. trwających negocjacji
2016-09-19 20:20:55Bieżący | 18/2016

Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii C
2016-09-19 13:27:17Bieżący | 17/2016

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-09-14 15:45:01Bieżący | 16/2016

Zmiana danych adresowych Spółki
2016-09-05 20:22:56Bieżący | 15/2016

Uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego
2016-08-26 16:38:44Bieżący | 14/2016

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-08-24 16:44:37Bieżący | 13/2016

Istotna informacja dot. dofinansowania Projektu: „Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych”
2016-08-24 14:20:27Bieżący | 12/2016

Pozytywna ocena weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie
2016-08-22 10:19:57Bieżący | 11/2016

Istotna informacja dot. trwających negocjacji
2016-07-28 13:01:17Bieżący | 10/2016

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
2016-07-07 17:24:49Bieżący | 9/2016

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect
2016-07-01 13:40:56Bieżący | 8/2016

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Softblue Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.
2016-06-29 18:44:13Bieżący | 7/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku.
2016-06-10 22:45:11Bieżący | 5/2016

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
2016-06-10 22:42:49Bieżący | 4/2016

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
2016-06-10 18:40:52Bieżący | 3/2016

Zawiadomienie akcjonariusza Pana Tomasza Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału
w ogólnej liczbie głosów
2016-06-10 18:38:52Bieżący | 2/2016

Zawiadomienie akcjonariusza Pana Michała Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału
w ogólnej liczbie głosów
2016-06-01 23:17:31Bieżący | 1/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
2016-01-05 09:25:24Bieżący | 1/2016

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.