Raporty bieżące EBI/ESPI

2017

Raporty EBI

DataNazwa
2017-11-15 20:36:37Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku Zarząd Spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym informuje, że podjął decyzję o dokonaniu korekty raportu okresowego za III kwartał roku 2017r. opublikowanego raportem EBI nr 18/2017 z dnia 14 „Informacje
2017-11-14 20:10:54Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Zarząd Spółki SoftBlue S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
2017-10-02 14:26:02Podpisanie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki SoftBlue S. A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż w dniu 02.10.2017 r. Spółka podpisała umowę z Biurem Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
2017-08-14 21:33:14Raport okresowy za II kwartał 2017 r. Zarząd Spółki SoftBlue S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
2017-07-05 17:43:43Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku Zarząd Spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym informuje, że podjął decyzję o dokonaniu korekty raportu okresowego za I kwartał roku 2017r. opublikowanego raportem EBI nr 5/2017 z dnia 12 maja
2017-06-28 12:41:59Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki SoftBlue S.A. (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2
2017-06-20 22:46:32Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku Zarząd Spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym informuje, że podjął decyzję o dokonaniu korekty raportu okresowego za I kwartał roku 2017r. opublikowanego raportem EBI nr 5/2017 z dnia 12 maja
2017-06-07 17:54:32Udział akcjonariuszy akcji serii C w WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. Zarząd spółki pod firmą SOFTBLUE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w związku z trwającą procedurą dematerializacji akcji Spółki serii C związaną z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii C
2017-06-01 16:31:29Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd spółki pod firmą SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402?§1, Art. 402? Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ),
2017-05-31 20:57:11Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku Zarząd Spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym informuje, że podjął decyzję o dokonaniu korekty raportu okresowego za I kwartał roku 2017r. opublikowanego raportem EBI nr 5/2017 z dnia 12 maja
2017-05-31 20:46:33Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2016 Zarząd Spółki SoftBlue Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny SoftBlue Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
2017-05-31 08:15:38Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Zarząd SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (?Emitent?) informuje, iż w dniu 31 maja 2017 roku podpisał umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta od dnia 01 czerwca 2017 r. z Salwix Sp. z
2017-05-30 22:58:53Rozwiązanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Zarząd SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (?Emitent?) informuje, iż w dniu 30 maja 2017 roku podpisał za porozumieniem stron rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z dniem 31 maja 2017 r.
2017-05-30 22:46:50Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. Zarząd spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (?Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości publicznej korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku. Przyczyną korekty jest dokonanie przesunięć i
2017-05-12 22:05:52Raport kwartalny za I kwartał 2017 Zarząd Softblue S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2017 r. Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
2017-02-28 17:08:19Korekta raportu nr 35/2016: Informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii C Zarząd Softblue S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego 35/2016: Informacji podsumowujących subskrypcję akcji serii C poprzez dodanie punktu: 6a) opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały
2017-02-14 22:31:52Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Zarząd spółki Softblue S.A.(?Emitent?, ?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
2017-01-17 08:52:18Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 rok Zarząd Spółki Softblue S.A. przekazuje informacje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2016. Zgodnie z komunikatem EBI nr 1/2017 wskazanym w harmonogramie publikacji raportów okresowych,
2017-01-10 09:25:05Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017 Zarząd spółki Softblue S.A. (?Spółka?), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2017 r.: 1. raport


Raporty ESPI

DataNazwa
2017-10-25 20:29:5613/2017 RB_ASO: Wygranie przetargu na „Wykonanie e-Zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku”
2017-10-20 20:2312/2017 RB_ASO: Wygranie przetargu na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Biblioteki Narodowej
2017-10-10 17:18:1611/2017 RB_ASO: Wygranie przetargu na dostawę stanowiska modułowego z osprzętem dla Politechniki Częstochowskiej
2017-10-04 22:37:2610/2017 RB_ASO: Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu spółki Milisystem Sp. z o.o. w ramach programu GameINN
2017-06-29 11:00:039/2017 RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 28.06.2017
2017-06-23 22:48:388/2017 RB_ASO: Istotna informacja dot. negocjacji (ESPI nr 11/2016 oraz ESPI nr 19/2016) Data: 2017-06-23
2017-06-23 22:43:337/2017 RB_ASO: Istotna informacja dot. negocjacji (ESPI nr 23/2016) Data: 2017-06-23
2017-06-07 17:47:185/2017 RB_ASO: Udział akcjonariuszy akcji serii C w WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. Data: 2017-06-07
2017-06-01 16:284/2017 RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
2017-04-05 21:123/2017 RB_ASO: Podpisanie znaczącej umowy
2017-03-28 15:59 1/2017 RB_ASO: Ocena wniosku
2017-02-07 20:18:381/2017 RB_ASO: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect Data: 2017-02-07

2016

Raporty EBI

DataNazwa
2016-12-13 13:46:22AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU SOFTBLUE SA Zarząd Softblue SA w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C (Informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 37/2016), w załączeniu
2016-11-14 19:55:35Raport kwartalny za III kwartał 2016 Zarząd Spółki Softblue S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
2016-10-26 12:58:35Rejestracja zmiany statutu Spółki Zarząd SoftBlue S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym (25.10.2016r.) powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
2016-10-26 12:55:48Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarząd SoftBlue S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym (25.10.2016r.) powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
2016-10-05 17:34:47Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Softblue S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w
2016-10-05 15:26:58Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 20 WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C na
2016-09-30 18:05:27Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd SoftBlue S.A. (dalej jako: ?Spółka?, ?Emitent?), informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółka zawarła z biegłym rewidentem umowę na wykonanie badania rocznego jednostkowego sprawozdania
2016-09-19 19:54:40Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii C Zarząd SoftBlue S. A. informuje, iż w dniu 19 września 2016 r. na podstawie uchwały nr 6 Zarządu SoftBlue S.A. w związku z zakończeniem subskrypcji otwartej akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze oferty
2016-08-16 18:24:03Przekazanie raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku. Zarząd SoftBlue S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
2016-08-09 10:59:21Oferta publiczna akcji serii C z prawem poboru ? publikacja memorandum inwestycyjne – korekta Poniżej przekazujemy skorygowany raport o publikacji memorandum informacyjnego. Korekta polega na poprawie błędu literowego w adresie strony internetowej Spółki: www.softblue.pl . Zarząd SoftBlue S.A. siedzibą
2016-08-08 19:18:02Oferta publiczna akcji serii C z prawem poboru ? publikacja memorandum inwestycyjne Zarząd SoftBlue S.A. siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, ?Spółka?) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej Emitenta www.sofblue.pl zamieszczono Memorandum Informacyjne sporządzone w
2016-08-02 17:34:04Harmonogram oferty publicznej Spółki Softblue SA Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: ?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o harmonogramie oferty publicznejz prawem poboru akcji serii C. ? Publikacja Memorandum
2016-08-02 17:06:50Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Zgodnie z art. 434 § 1-2 k.s.h. i art. 436 k.s.h., Zarząd spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ogłasza publiczną ofertę objęcia od 1 (jednej) do 8 868 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o
2016-07-28 12:58:11Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C Zarząd Softblue S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2016 r. , podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr
2016-07-08 11:48:35Uzupełnienie raportu EBI nr 25/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. – Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C. Zarząd Softblue S.A. przekazuje uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. wskazując podstawę prawną sporządzenia raportu. Poprzednio Raport bieżący EBI nr 25/2016 z dnia 7 lipca 2016
2016-07-07 17:20:30Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect Zarząd Softblue S.A. informuje, że dnia 07 lipca 2016 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Platinum Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest
2016-06-30 14:52:50Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencje Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku wpłynął do Spółki protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym Rada podjęła uchwałę
2016-06-29 18:48:47Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru Zarząd SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej WZA)podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
2016-06-29 18:46:38Powołanie członków Rady Nadzorczej Softblue SA Zarząd Softblue S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softblue S.A., podjęło uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią
2016-06-29 18:33:39Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku. Zarząd Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 28 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: Par. 4
2016-06-20 08:32:38Informacja o zawarciu umów typu lock-up na akcjach Spółki Zarząd Softblue S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Bydgoszczy, informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Emitentem, a deklarującymi chęć długookresowego związania się ze Spółką
2016-06-10 18:18:05Zawiadomienie akcjonariusza Pana Tomasza Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Kierula datowane na dzień 10.06.2016 r., w którym informuje
2016-06-10 17:56:02Zawiadomienie akcjonariusza Pana Michała Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Michała Kierula datowane na dzień 10.06.2016 r., w którym informuje
2016-06-08 11:16:51Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Softblue S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w
2016-06-06 22:54:53Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r. r. punktu 13) „Zmiana Statutu
2016-06-06 19:28:33Istotna informacja dodatkowa W związku z zapytaniami mniejszościowych akcjonariuszy oraz w uzupełnieniu informacji przekazanych w raporcie nr 14/2016 Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?) informuje i wyjaśnia, iż środki pozyskane z
2016-06-01 22:43:43Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. Zarząd SoftBlue Spółka Akcyjna (dalej jako ?Spółka?) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bolesława chrobrego 24 lok 1 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
2016-06-01 09:44:12Otrzymanie znaczącej umowy Zarząd Spółki Softblue S.A. informuje ? w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2016 roku, pkt. 4 str. 8 – iż w dniu 31 maja 2016 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana
2016-05-31 19:36:37Jednostkowy Raport Roczny za 2015 r. Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2015. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do
2016-05-25 20:19:02Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Zarząd Spółki Softblue S.A. przekazuje informacje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015. Zgodnie z komunikatem EBI nr 2/2016 z dn. 08.01.2016, wskazanym w harmonogramie publikacji raportów
2016-05-16 17:27:24Raport okresowy za I kwartał 2016 r. Zarząd spółki Softblue S.A (?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu
2016-04-13 15:40:59Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 27.01.2016roku (Raport EBI 6/2016), iż w dniu 08.04.2016 roku Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
2016-02-15 22:16:04Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku Zarząd Spółki Softblue S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
2016-02-12 17:30:28Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Wrocławską Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 lutego 2016 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu. Celem umowy jest
2016-01-27 11:03:29Pozytywna ocena weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2016 roku Spółka została poinformowana o wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Centrum
2016-01-21 11:29:11Podpisanie znaczącej umowy Zarząd Spółki Softblue S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę ramową o współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) z siedzibą w
2016-01-20 18:46:04Zawarcie znaczącej umowy Zarząd Spółki Softblue S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem
2016-01-20 09:52:31Zawarcie istotnej umowy Zarząd spółki Softblue S. A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną umowę (?Umowa?) z firmą Leenlife Pharma International Inc. z siedzibą w Vacouver (?Dystrybutor) w
2016-01-08 15:12:39Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016roku Zarząd Spółki Softblue S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: 1. RAPORTY OKRESOWE
2016-01-08 08:36:23Istotna informacja Zarząd Softblue SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 07 stycznia 2016 r. Emitent otrzymał referencje od Spółki Klaster Za-chem Sp. z o.o. w związku z terminową realizacją zamówienia pt. „Utworzenie

Raporty ESPI

DataNazwa
2016-12-22 12:17:2923/2016 RB_ASO: Istotna informacja dot. rozpoczęcia negocjacji. Data: 2016-12-22
2016-11-10 20:04:4321/2016 RB-W_ASO: Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Softblue S.A.Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Softblue S.A.
2016-10-24 18:30:5021/2016 RB_ASO: Podpisanie znaczącej umowyPodpisanie znaczącej umowy Data: 2016-10-24
2016-10-04 08:38:4720/2016 RB-W_ASO: Korekta raportu 14/2016 Data: 2016-10-04 Firma: SOFTBLUE SPÓŁKA
2016-09-30 17:56:1119/2016 RB_ASO: Istotna informacja dot. trwających negocjacji Data: 2016-09-30
2016-09-19 20:20:5518/2016 RB_ASO: Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii C Data: 2016-09-19
2016-09-19 13:27:1717/2016 RB-W_ASO: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Data: 2016-09-19
2016-09-14 15:45:0116/2016 RB_ASO: Zmiana danych adresowych Spółki Data: 2016-09-14 Firma: SOFTBLUE
2016-09-05 20:22:5615/2016 RB_ASO: Uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego Data: 2016-09-05
2016-08-26 16:38:4414/2016 RB-W_ASO: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Data: 2016-08-26
2016-08-24 16:44:3713/2016 RB_ASO: Istotna informacja dot. dofinansowania Projektu: „Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych”
2016-08-24 14:20:2712/2016 RB_ASO: Pozytywna ocena weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie Data: 2016-08-24
2016-08-22 10:19:5711/2016 RB_ASO: Istotna informacja dot. trwających negocjacji Data: 2016-08-22
2016-07-28 13:01:1710/2016 RB_ASO: Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C Data: 2016-07-28
2016-07-07 17:24:499/2016 RB_ASO: Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect
2016-07-07 17:24:499/2016 RB_ASO: Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect
2016-07-01 13:40:568/2016 RB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Softblue Spółka Akcyjna zwołanym
2016-06-29 18:44:137/2016 RB-W_ASO: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku. Data: 2016-06-29
2016-06-10 22:45:115/2016 RB_ASO: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej Data: 2016-06-10
2016-06-10 22:42:494/2016 RB_ASO: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej Data: 2016-06-10
2016-06-10 18:40:523/2016 RB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza Pana Tomasza Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej
2016-06-10 18:38:522/2016 RB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza Pana Michała Kierula otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej
2016-06-01 23:17:311/2016 RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. Data: 2016-06-01
2016-01-05 09:25:241/2016 RB-W_ASO: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI Data: 2016-01-05 Firma:

Nasi klienci:

© 2015 SoftBlue SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.