CZCIONKA:
KONTRAST:

Aktualności

Bydgoszcz, 03 grudnia 2021r.

Zakończenie projektu INNOLOT

Z radością informujemy, że zakończyliśmy projekt badawczo -rozwojowy pt. „ Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu” (INNOLOT), realizowany we współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy. Projekt w zakresie rzeczowo-finansowym został zakończony. Na chwilę obecną oczekujemy na ocenę przez Instytucję Pośredniczącą i akceptację wniosku o płatność końcową.  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt stronom za owocną współpracę międzysektorową w zakresie realizacji prac badawczych, testach, konsultacjach oraz wymianie doświadczeń. Przed nami kolejny etap prac wewnętrznych, który przybliży nas do wdrażania otrzymanych wyników.


Informacja prasowa  – Bydgoszcz,  14 października 2021r.

SoftBlue SA. sprzedała część akcji InventionMed SA. zagranicznym inwestorom

Spółka SoftBlue w dniu 13 października zawarła umowy sprzedaży akcji spółki InventionMed na rzecz dwóch zagranicznych firm inwestycyjnych. Pierwsza transakcja dotyczy sprzedaży 2.530.000 sztuk akcji InventionMed S.A. za łączną cenę 2.899.380,00 zł. Z kolei druga firma przejęła pakiet 2.500.000 sztuk akcji InventionMed S.A. za łączną cenę 2.865.000,00 zł.  

11 października spółka InventionMed dokonała sprzedaży części akcji SoftBlue na łączną kwotę 500.000,16 zł. Właścicielem akcji została firma której właścicielem i prezesem jest prezes międzynarodowej instytucji finansowej.

Naszym celem jest dostarczanie najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań na rynku. Jednym ze środków na realizację tych zamierzeń są również akwizycje. Analizujemy szereg podmiotów na rynku, ale aby móc korzystać z pojawiających się okazji rynkowych potrzebujemy też odpowiedniej pozycji gotówkowej.  Dlatego postanowiliśmy wzmocnić ten obszar poprzez sprzedaż akcji spółki InventionMed, która cały czas pozostaje naszym głównym partnerem biznesowym. Środki uzyskane ze sprzedaży akcji przyczynią się do rozwoju naszych kluczowych projektów badawczych, a także zwiększą możliwości SoftBlue w zakresie potencjalnych akwizycji – komentuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. – Jednocześnie nabycie naszych akcji przez taki podmiot jest dla nas szansą wejścia na zagraniczne rynki z naszymi flagowymi projektami – dodaje prezes SoftBlue.

W wyniku transakcji SoftBlue zmniejszyło dotychczasowy stan posiadania akcji InventionMed z ponad 50 proc. do ponad 40 proc., jednocześnie nadal pozostając głównym akcjonariuszem spółki. SoftBlue oraz InventionMed w dalszym ciągu prowadzą wspólne projekty m.in. w zakresie centrum badawczo rozwojowego.

– Transakcja nie wpłynie w żaden sposób na realizację planów rozwoju InventionMed. Wręcz przeciwnie, sprzedaż akcji zagranicznym podmiotom inwestycyjnym otwiera przed nami nowe możliwości ekspansji projektów również na inne rynki. Widzimy w tym również potencjał nowych zagranicznych kanałów sprzedażowych. Jednocześnie SoftBlue w dalszym ciągu pozostanie naszym kluczowym partnerem, z którym będziemy realizować strategiczne cele biznesowe – informuje Tomasz Kierul, prezes zarządu  InventionMed SA.

 


02.06.2021

Nie załączenie opinii biegłego rewidenta w raporcie rocznym z dnia 31 maja 2021 r. wynikało z nieobecności w ostatnim czasie znaczącej części zespołu finansowego SoftBlue, z racji przebywania w izolacji (kwarantannie) spowodowanej zachorowaniem na COVID-19. W rezultacie przełożyło się to na brak możliwości przekazania danych finansowych do biegłego rewidenta z odpowiednim wyprzedzeniem, tym samym uniemożliwiając terminowe wydanie opinii.

Dokładamy wszelkich starań, aby opinia biegłego rewidenta została niezwłocznie opublikowana.

Co u nas słychać?

Sprawdź aktualności

SPRAWDŹ