CZCIONKA:
KONTRAST:

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji
InventionMed S.A. 35 727 272 35,91%
Michał Kierul 7 673 528  7,71%
Wojciech Oczkowski 5 900 000 5,93%
Pozostali 50 201 700 50,45%
RAZEM 99 502 500 100%