CZCIONKA:
KONTRAST:

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji
InventionMed S.A. 19 000 000 40,60%
Michał Kierul 3 836 764  8,20%
Pozostali 23 964 486 51,20%
RAZEM 46 801 250 100%