CZCIONKA:
KONTRAST:

Kalendarium 2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Raport za IV kwartał 2019 roku 14 lutego 2020 roku
Raport za I kwartał 2020 roku 15 maja 2020 roku
Raport za II kwartał 2020 roku  14 sierpnia 2020 roku
Raport za III kwartał 2020 roku 16 listopada 2020 roku

Raport okresowy roczny za 2019 r. – 27 maja 2020 roku.