CZCIONKA:
KONTRAST:

Kalendarium 2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Raport za IV kwartał 2021 roku 14 lutego 2022 roku
Raport za I kwartał 2022 roku 16 maja 2022 roku
Raport za II kwartał 2022 roku  16 sierpnia 2022 roku
Raport za III kwartał 2022 roku 14 listopada 2022 roku

Raport okresowy roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 roku.