Skontaktuj się

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o Spółce lub chcesz zainwestować:

napisz od nas

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

Raport za IV kwartał 2023 roku
14 lutego 2024 roku
Raport za I kwartał 2024 roku
15 maja 2024 roku
Raport za II kwartał 2024 roku
14 sierpnia 2024 roku
Raport za III kwartał 2024 roku
14 listopada 2024 roku

Raport okresowy roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 roku.