CZCIONKA:
KONTRAST:

Kalendarium 2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Raport za IV kwartał 2022 roku 14 lutego 2023 roku
Raport za I kwartał 2023 roku 15 maja 2023 roku
Raport za II kwartał 2023 roku  11 sierpnia 2023 roku
Raport za III kwartał 2023 roku 14 listopada 2023 roku

Raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 roku.