CZCIONKA:
KONTRAST:

Strategia Spółki

Celem strategicznym spółki jest bycie kluczowym w Polsce dostawcą rozwiązań informatycznych a w zakresie badań i rozwoju bycie hubem nowych technologii.

Firma chce aktywnie uczestniczyć w budowaniu wartości projektów technologicznych. Inicjuje własne projekty takie jak AirDron skutecznie komercjalizuje i wdraża oraz wyszukuje te, we wczesnych fazach rozwoju, które rokują możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. SoftBlue oferuje także projektodawcom naukowym kompleksowe wsparcie merytoryczne zmierzające to komercjalizacji projektu.

Istotnym elementem strategii SoftBlue jest również zwiększenie skali prowadzonego biznesu, jak i ekspansja zagraniczna opracowywanych produktów i pomysłów „wartości niematerialnych” patentów na rynki zagraniczne.