CZCIONKA:
KONTRAST:

Władze

Zarząd

Michał Kierul

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek: informatyczne systemy sterownia i zarządzania. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.: Zarządzania Projektami Informatycznymi oraz posiadacz renomowanych certyfikatów międzynarodowych: ISO PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych; AQAP 110 dotyczący wymagań NATO w kwestii jakości, pozyskiwania funduszy oraz przygotowania i zarządzania projektami; PRINCE2 obejmujący procesowe podejście do zarządzania projektami.

Od 2003 roku, tworzy spółkę SoftBlue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki.
Od 2012 roku, po przekształceniu SoftBlue w Spółkę Akcyjną, pełni funkcję Prezesa Zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT realizowane w ramach SoftBlue SA.

Rada Nadzorcza

dr Kinga Kierul

DYREKTOR DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU

Przez lata międzynarodowej kariery naukowej publikowała prace badawcze z zakresu biotechnologii, uczestniczyła konferencjach naukowych oraz była beneficjentką prestiżowych grantów badawczych, m. in. niemieckiego Ministerstwa Edukacji oraz Badań i Rozwoju czy Komisji Europejskiej. Autor szeregu nowatorskich pomysłów w zakresie biotechnologii i bio-informatyki. Praktyczne doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.
Skutecznie łączy pracę naukową z biznesem – komercjalizacją wyników badań naukowych. W SoftBlue SA, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju od 2012 roku, odpowiada za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów z zakresu biotechnologii.


dr inż. Tadeusz Leszczyński

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 roku uzyskał tytuł Inżyniera elektronika w specjalności technologia sprzętu elektronicznego na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1981 roku zakończył przewód doktorski obroną dysertacji pt. „Probabilistyczne metody analizy niezawodności automatów zdeterminowanych synchronicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Telfa w Bydgoszczy. Wieloletni kierownik Zakładu Techniki Cyfrowej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Od 1996 roku był kolejno zastępcą dyrektora i dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. Swoją aktywność zawodową sprawnie łączył z obowiązkami akademickimi – od 1974 roku wykładał na Akademii Techniczno-Rolniczej, obecnym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, oraz w innych wyższych szkołach technicznych. Od początku lat ’90 pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży technologicznej. Jako ekspert związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Komitetem Badań Naukowych. Autor szeregu patentów i innowacyjnych rozwiązań.


dr inż. Władysław Kierul

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doktor nauk technicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca w Instytucie Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wykładowca szeregu uczelni Polskich i zagranicznych. Ekspert w zakresie projektów IT prowadzonych przez Spółkę. Specjalista zastosowania metod matematycznych w programowaniu komputerowym.


Piotr Jankowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Rzecznik patentowy, absolwent ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Początki swojej kariery rozpoczynał w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, aby w 1998 roku otworzyć własną Kancelarię Patentową. Jako rzecznik patentowy związany m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Ośrodkiem Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Doświadczenie w pracy z projektami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.


Mateusz Kozłowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Elektronika i telekomunikacja, specjalność: systemy multimedialne i teletransmisja. Od wielu lat związany z branżą elektroniczną oraz IT. Pełni funkcje zarządcze w spółkach z ww. branż. Zajmuje się również projektowaniem i nadzorem technicznym w projektach B+R. Specjalista metodyki Design Thinking.